*
Kontakt

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11
10020 Zagreb


Kako do nas?

INFO centar:
+385 1 4501 899

Srednja škola
e-mail: ncvvo@ncvvo.hr

Izdavanje svjedodžbi i potvrda o državnoj maturi
e-mail: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Računovodstvo
e-mail:
racunovodstvo@ncvvo.hr

Osnovna škola
NI-OŠ-MAT
Telefon: +385 1 4501 834
e-mail: nios-mat@ncvvo.hr

Ispit poznavanja hrvatskoga jezika za upis u 1. razred osnovne škole za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik
Telefon: +385 1 4501 867
e-mail: hrvatski-ini-os@ncvvo.hr

 

Novosti
Zagreb, 26. studenog 2015.

JAVNI POZIV kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka za istraživanje TIMSS iz:

Matematike

Prirodoslovlja

Zagreb, 18. studenog 2015.

Obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu na Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. produžen do 30. studenoga 2015. godine.


Hvala!

Zagreb, 10. studenog 2015.
 
Obavještavamo sve suradnike i stranke da će u vremenu od  11. do 16. studenoga 2015. biti otežan i povremeno u prekidu pristup našoj mrežnoj stranici.
Također će biti otežana komunikacija putem telefona i e-maila, a zbog procesa preseljenja Centra na novu adresu.
Molimo za razumijevanje i zahvaljujemo na strpljenju.

Djelatnici Centra
Zagreb, 06. studenog 2015.

Edukacija

Obavijest ispitnim koordinatorima u srednjim školama

Edukacije za ispitne koordinatore s temom "Priprema za provođenje ispita državne mature 2015./2016." koje provodi Centar, održat će se u vremenu od 23. do 27. studenoga 2015. u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.
Teme:
1. Pripreme za organizaciju i provedbu ispita državne mature 2015./2016. – Zlatko Zadelj, Mirjana Smoljić

Molimo ispitne koordinatore da radi važnosti tema i kvalitetne pripreme za provedbu ispita u školama planiraju ostale obveze i obvezno sudjeluju na edukaciji. 
Troškove putovanja i dnevnice osiguravaju škole.

   - Raspored održavanja skupova

Zagreb, 06. studenog 2015.

JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017.

Obrazac za prijavu

Izjava o krvnome srodstvu

Suglasnost za sudjelovanje

Prijave slati na adresu:
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 11
10020 ZAGREB

s naznakom: JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA.

Rok za prijavu: 23. studenoga 2015.

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

 

Zagreb, 02. studenog 2015.

Obavještavamo sve suradnike i stranke da se Centar nalazi u procesu preseljenja te da će
od 2. do 15. studenog 2015. godine raditi u smanjenom obimu.

Za sve hitne situacije molimo vas da nas kontaktirate putem:

•  mail adresa: ncvvo@ncvvo.hr ili ured.ravnatelja@ncvvo.hr

•  broj telefona:  01/4501 874 ili 095/4895-211

Naša nova adresa od 16. studenog je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10 020 Zagreb
                                                                     (Centar Bundek)

Zahvaljujemo na razumijevanju.
                                                                                                                                     Djelatnici Centra

Zagreb, 30. listopada 2015.

Obavještavamo sve pristupnike da u razdoblju od 30. listopada do 16. studenog 2015. godine nećemo biti u mogućnosti izdavati potvrde o položenim ispitima državne mature radi preseljenja Centra na novu lokaciju.

Učenici koji su ove ili prošlih godina položili ispite državne mature u svojim školama i nisu preuzeli svoje potvrde i svjedodžbe, trebaju ih preuzeti u svojim školama.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje duplikata svjedodžbi ili potvrda kao i dokumente za verifikaciju možete  slati na dosadašnju adresu: NCVVO, Petračićeva 4, 10000 Zagreb,  do 13. studenoga 2015.

Naša nova adresa je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Novi Zagreb i na njoj ćemo početi s radom 16. studenog 2015.

Sve informacije možete dobiti na mail adrese: dokumenti.dm@ncvvo.hr i info@ncvvo.hr i putem telefona 01/4501 899.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije
Zagreb, 14. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.
Zagreb, 02. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore se nalaze upute i vremenik za Zdravstvenu njegu.
Zagreb, 25. rujna 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.Novosti
Zagreb, 26. studenog 2015.

JAVNI POZIV kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka za istraživanje TIMSS iz:

Matematike

Prirodoslovlja

Zagreb, 18. studenog 2015.

Obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu na Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. produžen do 30. studenoga 2015. godine.


Hvala!

Zagreb, 10. studenog 2015.
 
Obavještavamo sve suradnike i stranke da će u vremenu od  11. do 16. studenoga 2015. biti otežan i povremeno u prekidu pristup našoj mrežnoj stranici.
Također će biti otežana komunikacija putem telefona i e-maila, a zbog procesa preseljenja Centra na novu adresu.
Molimo za razumijevanje i zahvaljujemo na strpljenju.

Djelatnici Centra
Zagreb, 06. studenog 2015.

Edukacija

Obavijest ispitnim koordinatorima u srednjim školama

Edukacije za ispitne koordinatore s temom "Priprema za provođenje ispita državne mature 2015./2016." koje provodi Centar, održat će se u vremenu od 23. do 27. studenoga 2015. u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.
Teme:
1. Pripreme za organizaciju i provedbu ispita državne mature 2015./2016. – Zlatko Zadelj, Mirjana Smoljić

Molimo ispitne koordinatore da radi važnosti tema i kvalitetne pripreme za provedbu ispita u školama planiraju ostale obveze i obvezno sudjeluju na edukaciji. 
Troškove putovanja i dnevnice osiguravaju škole.

   - Raspored održavanja skupova

Zagreb, 06. studenog 2015.

JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017.

Obrazac za prijavu

Izjava o krvnome srodstvu

Suglasnost za sudjelovanje

Prijave slati na adresu:
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 11
10020 ZAGREB

s naznakom: JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA.

Rok za prijavu: 23. studenoga 2015.

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

 

Zagreb, 02. studenog 2015.

Obavještavamo sve suradnike i stranke da se Centar nalazi u procesu preseljenja te da će
od 2. do 15. studenog 2015. godine raditi u smanjenom obimu.

Za sve hitne situacije molimo vas da nas kontaktirate putem:

•  mail adresa: ncvvo@ncvvo.hr ili ured.ravnatelja@ncvvo.hr

•  broj telefona:  01/4501 874 ili 095/4895-211

Naša nova adresa od 16. studenog je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10 020 Zagreb
                                                                     (Centar Bundek)

Zahvaljujemo na razumijevanju.
                                                                                                                                     Djelatnici Centra

Zagreb, 30. listopada 2015.

Obavještavamo sve pristupnike da u razdoblju od 30. listopada do 16. studenog 2015. godine nećemo biti u mogućnosti izdavati potvrde o položenim ispitima državne mature radi preseljenja Centra na novu lokaciju.

Učenici koji su ove ili prošlih godina položili ispite državne mature u svojim školama i nisu preuzeli svoje potvrde i svjedodžbe, trebaju ih preuzeti u svojim školama.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje duplikata svjedodžbi ili potvrda kao i dokumente za verifikaciju možete  slati na dosadašnju adresu: NCVVO, Petračićeva 4, 10000 Zagreb,  do 13. studenoga 2015.

Naša nova adresa je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Novi Zagreb i na njoj ćemo početi s radom 16. studenog 2015.

Sve informacije možete dobiti na mail adrese: dokumenti.dm@ncvvo.hr i info@ncvvo.hr i putem telefona 01/4501 899.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije
Zagreb, 14. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.
Zagreb, 02. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore se nalaze upute i vremenik za Zdravstvenu njegu.
Zagreb, 25. rujna 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.Novosti
Zagreb, 26. studenog 2015.

JAVNI POZIV kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka za istraživanje TIMSS iz:

Matematike

Prirodoslovlja

Zagreb, 18. studenog 2015.

Obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu na Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. produžen do 30. studenoga 2015. godine.


Hvala!

Zagreb, 10. studenog 2015.
 
Obavještavamo sve suradnike i stranke da će u vremenu od  11. do 16. studenoga 2015. biti otežan i povremeno u prekidu pristup našoj mrežnoj stranici.
Također će biti otežana komunikacija putem telefona i e-maila, a zbog procesa preseljenja Centra na novu adresu.
Molimo za razumijevanje i zahvaljujemo na strpljenju.

Djelatnici Centra
Zagreb, 06. studenog 2015.

Edukacija

Obavijest ispitnim koordinatorima u srednjim školama

Edukacije za ispitne koordinatore s temom "Priprema za provođenje ispita državne mature 2015./2016." koje provodi Centar, održat će se u vremenu od 23. do 27. studenoga 2015. u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.
Teme:
1. Pripreme za organizaciju i provedbu ispita državne mature 2015./2016. – Zlatko Zadelj, Mirjana Smoljić

Molimo ispitne koordinatore da radi važnosti tema i kvalitetne pripreme za provedbu ispita u školama planiraju ostale obveze i obvezno sudjeluju na edukaciji. 
Troškove putovanja i dnevnice osiguravaju škole.

   - Raspored održavanja skupova

Zagreb, 06. studenog 2015.

JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017.

Obrazac za prijavu

Izjava o krvnome srodstvu

Suglasnost za sudjelovanje

Prijave slati na adresu:
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 11
10020 ZAGREB

s naznakom: JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA.

Rok za prijavu: 23. studenoga 2015.

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

 

Zagreb, 02. studenog 2015.

Obavještavamo sve suradnike i stranke da se Centar nalazi u procesu preseljenja te da će
od 2. do 15. studenog 2015. godine raditi u smanjenom obimu.

Za sve hitne situacije molimo vas da nas kontaktirate putem:

•  mail adresa: ncvvo@ncvvo.hr ili ured.ravnatelja@ncvvo.hr

•  broj telefona:  01/4501 874 ili 095/4895-211

Naša nova adresa od 16. studenog je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10 020 Zagreb
                                                                     (Centar Bundek)

Zahvaljujemo na razumijevanju.
                                                                                                                                     Djelatnici Centra

Zagreb, 30. listopada 2015.

Obavještavamo sve pristupnike da u razdoblju od 30. listopada do 16. studenog 2015. godine nećemo biti u mogućnosti izdavati potvrde o položenim ispitima državne mature radi preseljenja Centra na novu lokaciju.

Učenici koji su ove ili prošlih godina položili ispite državne mature u svojim školama i nisu preuzeli svoje potvrde i svjedodžbe, trebaju ih preuzeti u svojim školama.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje duplikata svjedodžbi ili potvrda kao i dokumente za verifikaciju možete  slati na dosadašnju adresu: NCVVO, Petračićeva 4, 10000 Zagreb,  do 13. studenoga 2015.

Naša nova adresa je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Novi Zagreb i na njoj ćemo početi s radom 16. studenog 2015.

Sve informacije možete dobiti na mail adrese: dokumenti.dm@ncvvo.hr i info@ncvvo.hr i putem telefona 01/4501 899.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije
Zagreb, 14. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.
Zagreb, 02. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore se nalaze upute i vremenik za Zdravstvenu njegu.
Zagreb, 25. rujna 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.Novosti
Zagreb, 26. studenog 2015.

JAVNI POZIV kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka za istraživanje TIMSS iz:

Matematike

Prirodoslovlja

Zagreb, 18. studenog 2015.

Obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu na Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. produžen do 30. studenoga 2015. godine.


Hvala!

Zagreb, 10. studenog 2015.
 
Obavještavamo sve suradnike i stranke da će u vremenu od  11. do 16. studenoga 2015. biti otežan i povremeno u prekidu pristup našoj mrežnoj stranici.
Također će biti otežana komunikacija putem telefona i e-maila, a zbog procesa preseljenja Centra na novu adresu.
Molimo za razumijevanje i zahvaljujemo na strpljenju.

Djelatnici Centra
Zagreb, 06. studenog 2015.

Edukacija

Obavijest ispitnim koordinatorima u srednjim školama

Edukacije za ispitne koordinatore s temom "Priprema za provođenje ispita državne mature 2015./2016." koje provodi Centar, održat će se u vremenu od 23. do 27. studenoga 2015. u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.
Teme:
1. Pripreme za organizaciju i provedbu ispita državne mature 2015./2016. – Zlatko Zadelj, Mirjana Smoljić

Molimo ispitne koordinatore da radi važnosti tema i kvalitetne pripreme za provedbu ispita u školama planiraju ostale obveze i obvezno sudjeluju na edukaciji. 
Troškove putovanja i dnevnice osiguravaju škole.

   - Raspored održavanja skupova

Zagreb, 06. studenog 2015.

JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017.

Obrazac za prijavu

Izjava o krvnome srodstvu

Suglasnost za sudjelovanje

Prijave slati na adresu:
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 11
10020 ZAGREB

s naznakom: JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA.

Rok za prijavu: 23. studenoga 2015.

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

 

Zagreb, 02. studenog 2015.

Obavještavamo sve suradnike i stranke da se Centar nalazi u procesu preseljenja te da će
od 2. do 15. studenog 2015. godine raditi u smanjenom obimu.

Za sve hitne situacije molimo vas da nas kontaktirate putem:

•  mail adresa: ncvvo@ncvvo.hr ili ured.ravnatelja@ncvvo.hr

•  broj telefona:  01/4501 874 ili 095/4895-211

Naša nova adresa od 16. studenog je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10 020 Zagreb
                                                                     (Centar Bundek)

Zahvaljujemo na razumijevanju.
                                                                                                                                     Djelatnici Centra

Zagreb, 30. listopada 2015.

Obavještavamo sve pristupnike da u razdoblju od 30. listopada do 16. studenog 2015. godine nećemo biti u mogućnosti izdavati potvrde o položenim ispitima državne mature radi preseljenja Centra na novu lokaciju.

Učenici koji su ove ili prošlih godina položili ispite državne mature u svojim školama i nisu preuzeli svoje potvrde i svjedodžbe, trebaju ih preuzeti u svojim školama.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje duplikata svjedodžbi ili potvrda kao i dokumente za verifikaciju možete  slati na dosadašnju adresu: NCVVO, Petračićeva 4, 10000 Zagreb,  do 13. studenoga 2015.

Naša nova adresa je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Novi Zagreb i na njoj ćemo početi s radom 16. studenog 2015.

Sve informacije možete dobiti na mail adrese: dokumenti.dm@ncvvo.hr i info@ncvvo.hr i putem telefona 01/4501 899.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije
Zagreb, 14. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.
Zagreb, 02. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore se nalaze upute i vremenik za Zdravstvenu njegu.
Zagreb, 25. rujna 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.Novosti
Zagreb, 26. studenog 2015.

JAVNI POZIV kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka za istraživanje TIMSS iz:

Matematike

Prirodoslovlja

Zagreb, 18. studenog 2015.

Obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu na Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. produžen do 30. studenoga 2015. godine.


Hvala!

Zagreb, 10. studenog 2015.
 
Obavještavamo sve suradnike i stranke da će u vremenu od  11. do 16. studenoga 2015. biti otežan i povremeno u prekidu pristup našoj mrežnoj stranici.
Također će biti otežana komunikacija putem telefona i e-maila, a zbog procesa preseljenja Centra na novu adresu.
Molimo za razumijevanje i zahvaljujemo na strpljenju.

Djelatnici Centra
Zagreb, 06. studenog 2015.

Edukacija

Obavijest ispitnim koordinatorima u srednjim školama

Edukacije za ispitne koordinatore s temom "Priprema za provođenje ispita državne mature 2015./2016." koje provodi Centar, održat će se u vremenu od 23. do 27. studenoga 2015. u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.
Teme:
1. Pripreme za organizaciju i provedbu ispita državne mature 2015./2016. – Zlatko Zadelj, Mirjana Smoljić

Molimo ispitne koordinatore da radi važnosti tema i kvalitetne pripreme za provedbu ispita u školama planiraju ostale obveze i obvezno sudjeluju na edukaciji. 
Troškove putovanja i dnevnice osiguravaju škole.

   - Raspored održavanja skupova

Zagreb, 06. studenog 2015.

JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017.

Obrazac za prijavu

Izjava o krvnome srodstvu

Suglasnost za sudjelovanje

Prijave slati na adresu:
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 11
10020 ZAGREB

s naznakom: JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA.

Rok za prijavu: 23. studenoga 2015.

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

 

Zagreb, 02. studenog 2015.

Obavještavamo sve suradnike i stranke da se Centar nalazi u procesu preseljenja te da će
od 2. do 15. studenog 2015. godine raditi u smanjenom obimu.

Za sve hitne situacije molimo vas da nas kontaktirate putem:

•  mail adresa: ncvvo@ncvvo.hr ili ured.ravnatelja@ncvvo.hr

•  broj telefona:  01/4501 874 ili 095/4895-211

Naša nova adresa od 16. studenog je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10 020 Zagreb
                                                                     (Centar Bundek)

Zahvaljujemo na razumijevanju.
                                                                                                                                     Djelatnici Centra

Zagreb, 30. listopada 2015.

Obavještavamo sve pristupnike da u razdoblju od 30. listopada do 16. studenog 2015. godine nećemo biti u mogućnosti izdavati potvrde o položenim ispitima državne mature radi preseljenja Centra na novu lokaciju.

Učenici koji su ove ili prošlih godina položili ispite državne mature u svojim školama i nisu preuzeli svoje potvrde i svjedodžbe, trebaju ih preuzeti u svojim školama.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje duplikata svjedodžbi ili potvrda kao i dokumente za verifikaciju možete  slati na dosadašnju adresu: NCVVO, Petračićeva 4, 10000 Zagreb,  do 13. studenoga 2015.

Naša nova adresa je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Novi Zagreb i na njoj ćemo početi s radom 16. studenog 2015.

Sve informacije možete dobiti na mail adrese: dokumenti.dm@ncvvo.hr i info@ncvvo.hr i putem telefona 01/4501 899.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije
Zagreb, 14. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.
Zagreb, 02. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore se nalaze upute i vremenik za Zdravstvenu njegu.
Zagreb, 25. rujna 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.Novosti
Zagreb, 26. studenog 2015.

JAVNI POZIV kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka za istraživanje TIMSS iz:

Matematike

Prirodoslovlja

Zagreb, 18. studenog 2015.

Obavještavamo sve zainteresirane da je rok za prijavu na Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. produžen do 30. studenoga 2015. godine.


Hvala!

Zagreb, 10. studenog 2015.
 
Obavještavamo sve suradnike i stranke da će u vremenu od  11. do 16. studenoga 2015. biti otežan i povremeno u prekidu pristup našoj mrežnoj stranici.
Također će biti otežana komunikacija putem telefona i e-maila, a zbog procesa preseljenja Centra na novu adresu.
Molimo za razumijevanje i zahvaljujemo na strpljenju.

Djelatnici Centra
Zagreb, 06. studenog 2015.

Edukacija

Obavijest ispitnim koordinatorima u srednjim školama

Edukacije za ispitne koordinatore s temom "Priprema za provođenje ispita državne mature 2015./2016." koje provodi Centar, održat će se u vremenu od 23. do 27. studenoga 2015. u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.
Teme:
1. Pripreme za organizaciju i provedbu ispita državne mature 2015./2016. – Zlatko Zadelj, Mirjana Smoljić

Molimo ispitne koordinatore da radi važnosti tema i kvalitetne pripreme za provedbu ispita u školama planiraju ostale obveze i obvezno sudjeluju na edukaciji. 
Troškove putovanja i dnevnice osiguravaju škole.

   - Raspored održavanja skupova

Zagreb, 06. studenog 2015.

JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017.

Obrazac za prijavu

Izjava o krvnome srodstvu

Suglasnost za sudjelovanje

Prijave slati na adresu:
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
ULICA DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 11
10020 ZAGREB

s naznakom: JAVNI POZIV ZA KANDIDATE STRUČNIH RADNIH SKUPINA.

Rok za prijavu: 23. studenoga 2015.

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.

 

Zagreb, 02. studenog 2015.

Obavještavamo sve suradnike i stranke da se Centar nalazi u procesu preseljenja te da će
od 2. do 15. studenog 2015. godine raditi u smanjenom obimu.

Za sve hitne situacije molimo vas da nas kontaktirate putem:

•  mail adresa: ncvvo@ncvvo.hr ili ured.ravnatelja@ncvvo.hr

•  broj telefona:  01/4501 874 ili 095/4895-211

Naša nova adresa od 16. studenog je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10 020 Zagreb
                                                                     (Centar Bundek)

Zahvaljujemo na razumijevanju.
                                                                                                                                     Djelatnici Centra

Zagreb, 30. listopada 2015.

Obavještavamo sve pristupnike da u razdoblju od 30. listopada do 16. studenog 2015. godine nećemo biti u mogućnosti izdavati potvrde o položenim ispitima državne mature radi preseljenja Centra na novu lokaciju.

Učenici koji su ove ili prošlih godina položili ispite državne mature u svojim školama i nisu preuzeli svoje potvrde i svjedodžbe, trebaju ih preuzeti u svojim školama.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje duplikata svjedodžbi ili potvrda kao i dokumente za verifikaciju možete  slati na dosadašnju adresu: NCVVO, Petračićeva 4, 10000 Zagreb,  do 13. studenoga 2015.

Naša nova adresa je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Novi Zagreb i na njoj ćemo početi s radom 16. studenog 2015.

Sve informacije možete dobiti na mail adrese: dokumenti.dm@ncvvo.hr i info@ncvvo.hr i putem telefona 01/4501 899.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije
Zagreb, 14. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.
Zagreb, 02. listopada 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore se nalaze upute i vremenik za Zdravstvenu njegu.
Zagreb, 25. rujna 2015.

Na stranici za ispitne koordinatore nalazi se nova obavijest.


 
Hrvatski jezik INI B2
Zdravstvena njega 2015./2016.
DRŽAVNA MATURA 2014./2015.
Pitanja i odgovori


Copyright ©2006 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja