Ispitni katalozi za državnu maturu 2010./2011.

Ispitni katalozi u kojima je došlo do promjena u odnosu na prošlogodišnje (i imaju oznaku NOVO):

- Engleski jezik (nova ljestvica za bodovanje sastavka)
- Biologija
(produljeno vrijeme trajanja ispita sa 120 na 135 minuta)
- Psihologija (produljeno vrijeme trajanja ispita sa 80 na 100 minuta)
- Likovna umjetnost (produljeno vrijeme trajanja ispita sa 90 na 105 minuta)
- Vjeronoauk (dodano nekoliko obrazovnih ishoda i ažuriran popis literature)
- Mađarski (materinski) jezik (novi popis literature)
- Kemija (pročišćeni obrazovni ishodi…)
- Povijest (dodano nekoliko obrazovnih ishoda)
- Geografija (dodana četiri obrazovna ishoda)
- Hrvatski jezik - posebni slučajevi u vrjednovanju eseja:  Prema kriteriju ograničenja broja riječi, ne će se vrjednovati samo oni školski eseji koji imaju nedovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje 10% od donje granice broja riječi)
- Latinski jezik – osnovna razina (produljeno vrijeme trajanja ispita s 80 na 100 minuta i dopunjen vokabular)
- Latinski jezik – viša razina (produljeno vrijeme trajanja ispita s 90 na 120 minuta; promijenjena struktura ispita – od dvaju tekstova jedan je nepoznat, a drugi je iz popisa odabranih ulomaka koji su dodani u katalog; dopunjen vokabular)
- Talijanski jezik (ljestvica za ocjenjivanje sastavka i trajanje ispita)
- Francuski jezik (bodovanje ispita čitanja i trajanje ispita)

OBVEZNI PREDMETI:
- Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika
- Ispitni katalog iz Matematike
- Ispitni katalog iz Engleskoga jezika
- Dodatak ispitnome katalogu za Engleski jezik (osnovna razina)
- Dodatak ispitnome katalogu za Engleski jezik (viša razina)
- Ispitni katalog iz Njemačkoga jezika
- Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika
- Ispitni katalog iz Francuskoga jezika
- Ispitni katalog iz Španjolskoga jezika
- Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (osnovna razina)
Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (viša razina)
- Ispitni katalog iz Grčkoga jezika

OPISIVAČI - Hrvatski jezik (esej) [NOVO]
- Ante Kovačić, U registraturi (selo-grad)
- Prosperov Novak–Šimić, Opomena
- Charles Baudelaire: Albatros
- Goriotove kćeri – viša razina

- B i C opisivači

IZBORNI PREDMETI:
- Ispitni katalog iz Biologije
- Ispitni katalog iz Fizike
- Ispitni katalog iz Kemije
- Ispitni katalog iz Povijesti
- Ispitni katalog iz Geografije
- Ispitni katalog iz Politike i gospodarstva
- Ispitni katalog iz Filozofije
- Ispitni katalog iz Logike
- Ispitni katalog iz Sociologije
- Ispitni katalog iz Psihologije
- Ispitni katalog iz Informatike
- Ispitni katalog iz Glazbene umjetnosti
- Ispitni katalog iz Likovne umjetnosti
- Ispitni katalog iz Etike 
- Ispitni katalog iz Vjeronauka

MATERINSKI JEZICI NACIONALNIH MANJINA:
- Ispitni katalog iz Srpskoga jezika
- Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika
- Ispitni katalog iz Mađarskoga jezika
- Ispitni katalog iz Češkoga jezika

Ispitni katalozi za državnu maturu 2010./2011. na mađarskome jeziku
 


Copyright ©2006 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja