..
 
Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Pozivaju se sve ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na sudjelovanje u novom ciklusu projekta Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Detaljnije informacije nalaze se u Pozivu za sudjelovanje u projektu a aktivnosti predviđene za ped. god. 2014./2015. u kalendaru samovrednovanja.
Za uključivanje u projekt potrebno je popuniti Obrazac prijave i općih podataka te ga u elektronskom obliku poslati na adresu: dv-kvaliteta@ncvvo.hr, najkasnije do 01. listopada 2014. godine.
Za ustanove koje su već uključene u proces samovrednovanja nije potrebna ponovna prijava.

- Poziv za sudjelovanje u projektu
- Kalendar samovrednovanja
- Obrazac prijave i općih podataka

Stručno usavršavanje timova za kvalitetu ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

U sklopu trećeg ciklusa provedbe projekta "Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je u ožujku i travnju 2014. godine održao stručna usavršavanja timova (za kvalitetu ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

- Izvješće o realizaciji stručnog usavršavanja timova za kvalitetu
 

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ped. god. 2013./2014.) – treći ciklus provedbe

- Obrazac za izvješće o samovrednovanju ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ped. god. 2013./2014.)

Pozivaju se sve ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Detaljnije informacije nalaze se u Pozivu za sudjelovanje u projektu a aktivnosti predviđene za ped.god. 2013./2014. u kalendaru samovrednovanja.

Za uključivanje u projekt potrebno je popuniti Obrazac prijave i općih podataka te ga u elektronskom obliku poslati na adresu: dv-kvaliteta@ncvvo.hr, najkasnije do 01. studenoga 2013. godine.
Za ustanove koje su već uključene u proces samovrednovanja nije potrebna ponovna prijava.

- Poziv za sudjelovanje u projektu
- Kalendar samovrednovanja
- Obrazac prijave i općih podataka


Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ped. god. 2012./2013.) – prvi i drugi ciklus provedbe

- Obrazac za izvješće o samovrednovanju ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Stručno usavršavanje timova za kvalitetu ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

U sklopu projekta "Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je u veljači i ožujku 2013. godine održao stručna usavršavanja timova za kvalitetu ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

- Izvješće o provednom stručnom usavršavanju


Universty College Arteveldehogeschool Ghent

U ponedjeljak, 07. siječnja 2013. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ugostio je predstavnike belgijskog sveučilišta u Ghentu “Universty College Arteveldehogeschool Ghent“. Cilj susreta bila je razmjena iskustava i dogovor područja zajedničke suradnje. (Više: HR | ENG)


Ponovljeni poziv za sudjelovanje u projektu Samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 
Pozivamo sve ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojeg uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (klasa: 023-03/12-01/00023, ur.br. 533-21-12-0002) te Odluke (klasa: 080-01/12-01/262, ur.broj: 437/1-12-1) provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 
Za sve ustanove koje će se tek uključiti u projekt pripremili smo materijale potrebne za provedbu projekta samovrednovanja koji će stići na adrese Vaših ustanova.
Pismo ravnateljima ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te novi kalendar provedbe procesa samovrednovanja nalazi se u nastavku.
 
Naša su vrata širom otvorena za suradnju, a Vaša je odluka o uključivanju sada ili nekom drugom terminu koji slijedi. Nadamo se da će Vam svi materijali kao i iskustvo ugrađeno u projekt pomoći u promišljanju i na putu unaprjeđenja kvalitete Vaše ustanove.
 
- Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
- Pismo ravnateljima ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- Kalendar provedbe procesa samovrednovanja

Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ped. god. 2012./2013.)

Poziv na sudjelovanje u projektu Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji temeljem Odluke (klasa: 080-01/12-01/262, ur.broj: 437/1-12-1) provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Cilj projekta samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je sustavno praćenje i unapređenje kvalitete rada dječjih vrtića, neovisno o osnivaču, te osnovnih škola pri kojima se odvija program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Projekt samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se od 2012. godine na nacionalnoj razini, a namijenjen je svim ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje žele sustavno i kontinuirano raditi na unapređenju kvalitete rada.

- Poziv za sudjelovanje u projektu
- Letak Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- Kalendar samovrednovanja
- Obrazac prijave i općih podataka
- Odluka o provedbi samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Povjerenstvo za razvoj instrumenata i metodologije za praćenje kvalitete rada ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

-
Odluka o imenovanju Povjerenstva za razvoj metodologije i instrumenata za praćenje kvalitete rada ustanova za rani i predškolski odgoj
- Izvješće o radu povjerenstva za razvoj instrumenata i metodologije za praćenje kvalitete rada ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Samovredovanje u osnovnim školama

Samovrednovanje osnovnih škola škol. god. 2011./2012.
- Obrazac za izvješće o samovrednovanju osnovnih škola za škol.god. 2011./2012.
- Obrazac za izvješće o realizaciji školskog razvojnog plana (za škol.god. 2009./2010.)

Edukacija školskih timova za kvalitetu
EDUKACIJA ZA NOVE ŠKOLE U PROJEKTU SAMOVREDNOVANJA - ožujak/travanj 2012.
- Stručno usavršavanje školskih timova za kvalitetu
- Program stručnoga usavršavanja
- Sudionici stručnog usavršavanje

Edukacija školskih timova za kvalitetu (suradnja s POU Korak po Korak)
EDUKACIJA „USPJEŠNA ŠKOLA“ – susret - Šibenik, studeni 2012. godine
- Evaluacija susreta nakon edukacije školskih Timova za kvalitetu OŠ "Uspješna škola"  Šibenik, studeni 2012.

EDUKACIJA "USPJEŠNA ŠKOLA“ – Šibenik, svibanj 2012. godine
-
Evaluacija edukacije školskih Timova za kvalitetu OŠ "Uspješna škola"  Šibenik, svibanj 2012.

EDUKACIJA "USPJEŠNA ŠKOLA" - Osijek, 2011. godine
-
Evaluacija edukacije školskih Timova za kvalitetu OŠ "Uspješna škola" Osijek, veljača 2011.
- Evaluacija ponovnog susreta sa školskim Timovima za kvalitetu, Osijek, rujan 2011.

EDUKACIJA "USPJEŠNA ŠKOLA" - Zagreb, 2010./2011. godine
- Edukacija školskih Timova za kvalitetu OŠ "Uspješna škola" Zagreb, svibanj 2010.
- Evaluacija edukacije za školske Timove za kvalitetu osnovnih škola
- Evaluacija ponovnog susreta sa školskim Timovima za kvalitetu, Zagreb, studeni 2010.
- Fotografije sa susreta

Samovrednovanje osnovnih škola škol. god. 2008./2009.
-
Samovrednovanje u osnovnim školama - prezentacija
- Kako koristiti Vodič za samovrednovanje škola? - prezentacija
- Obrazac za Izvješće o samovrednovanju
Arhiva popratnih upitnika:
-
Upitnik za roditelje učenika 4. razreda
- Upitnik za roditelje učenika 8. razreda
- Upitnik za učenike 4. razreda
- Upitnik za učenike 8. razreda
- Upitnik za učiteljice i učitelje predmetne nastave
- Upitnik za učiteljice i učitelje razredne nastave

Samovrednovanje u srednjim školama

Projekt samovrednovanje srednjih škola u školskoj godini 2012./2013.
- Popis škola uključenih u projekt samovrednovanja u škol. god. 2012./2013.
-
Imenovani suradnici mreže podrške samovrednovanju škola u škol. god. 2012./2013.
- Plan aktivnosti projekta

Projekt samovrednovanje srednjih škola u školskoj godini 2011./2012.
-
Popis škola u projektu samovrednovanja 2011./2012.
- Imenovani suradnici mreže podrške samovrednovanju škola u škol. god. 2011./2012.
- Pismo ravnateljima suradnika mreže
- Plan aktivnosti projekta

Obrasci
- Izvješće školskoga tima za kvalitetu o drugome posjetu suradnika mreže podrške samovrednovanju škola
- Izvješće suradnika mreže podrške samovrednovanju škola o drugome posjetu školi
-
Obrazac za izvješće o samovrednovanju srednjih škola
- Izvješće školskoga tima za kvalitetu o prvome posjetu suradnika mreže
- Izvješće suradnika mreže podrške samovrednovanju škola o prvome posjetu školi

Stručno usavršavanje
STRUČNO USAVRŠAVANJE SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA, 26. siječnja 2012.
-
Program i opis stručnog usavršavanja suradnika mreže "Odabrane teme: Asertivnost i modeli učenja odraslih"
- Evaluacija stručnog usavršavanja suradnika mreže "Odabrane teme: Asertivnost i modeli učenja odraslih"

STRUČNO USAVRŠAVANJE SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA, 27. siječnja 2012.
-
Uvodno predavanje o projektu "Samovrednovanje srednjih škola" u šk. god. 2011./2012.
- Osiguranje kvalitete u radu srednjih škola
- Sažetak predavanja – Osiguranje kvalitete u radu srednjih škola
- Evaluacija stručnog usavršavanja – Edukacija i razmjena iskustava suradnika mreže podrške samovrednovanju škola

STRUČNO USAVRŠAVANJE SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVRJEDNOVANJU SREDNJIH ŠKOLA
-
Evaluacija "Odabrane teme: Asertivnost i modeli učenja odraslih", Zagreb, srpanj 2011.

STRUČNO USAVRŠAVANJE ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU, 02. prosinca 2011.
Program edukacije za školske timove za kvalitetu
Popis škola čiji su članovi školskih timova za kvalitetu sudjelovali na edukaciji
Evaluacija edukacije članova školskih timova za kvalitetu

OSNAŽIVANJE SURADNIKA MREŽE U KOMUNIKACIJSKIM KOMPETENCIJAMA - Zagreb, listopad 2010.
-
Program stručnog usavršavanja
- Evaluacija stručnog usavršavanja

UČINKOVITOST ŠKOLE, RAZVOJ ŠKOLSKE STRATEGIJE I OSOBINE TIMSKOG RADA - Zagreb, travanj/svibanj 2010.
- Popis škola na edukaciji za članove školskih timova za kvalitetu
- Program edukacije
- Evaluacija stručnog usavršavanja članova školskih timova za kvalitetu

Arhiva
-
Imenovani suradnici mreže u školskoj godini 2010./2011.
- Plan aktivnosti projekta "Samovrednovanje u srednjm školama" u škol. god. 2010./2011.
- Zapisnik sa sastanka suradnika Mreže podrške samovrednovanju škola (6. srpnja 2010.)
- Zaključci sa sastanka suradnika Mreže podrške samovrednovanju škola (6. srpnja 2010.)
- Popis škola u projektu samovednovanja u škol. god. 2009./2010.
- Imenovani suradnici Mreže podrške samovrednovanju škola u škol. god. 2009./2010.
- Samovrednovanje u srednjim školama
- Zaključci s prvog sastanka suradnika Mreže podrške samovrednovanja škola

Konferencija

UVOĐENJE VANJSKOG VRENDOVANJA I SAMOVREDNOVANJA ŠKOLA U
OBRAZOVNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
Muzej MIMARA, Zagreb
22. i 23. rujna 2009.

Popis predavanja s konferencije od 23. rujna 2009.
- Samovrednovanje srednjih škola - od ispita do kvalitete
- Teorijiski modeli učinkovitosti škola - smjernice za samovrednovanje
- Dobra praksa, škola koja je dvije godine u projektu
- Dobra praksa - iskustvo škole u projektu, prva godina
  (Gimnazija Nova Gradiška)
- Dobra praksa - iskustvo škole u projektu, prva godina
  (Ekonomska škola Mije Mrkovića)
- Doprinos suradnika Mreže samovrednovanju škola
- Iskustva suradnika Mreže - dvije godine u ulozi suradnika Mreže
- Iskustva suradnika Mreže - prva godina rada u ulozi suradnika Mreže
  (Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka)
- Iskustva suradnika Mreže - prva godina rada u ulozi suradnika Mreže
  (Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek)

 


Copyright ©2006 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja