Uputu o vrsti džepnih računala koja se mogu koristiti na ispitima državne mature možete pročitati na poveznici: http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2010-03-31/uputa_o_racunalima.pdf

Najčešća pitanja odnose se na džepna računala CASIO fx-82MS i CASIO fx-82MS PLUS teCASIO fx-991ES i CASIO fx-991ES PLUS koja su, u skladu s uputama, dozvoljena.