Na poveznicama u nastavku možete pristupiti digitalnim materijalima za pojedine predmete.

Osim pregleda materijala, možete postaviti upit koji se odnosi na zadatak trenutačno prikazan na zaslonu. Prilikom postavljanja upita sustav će Vas zatražiti unos važeće adrese elektroničke pošte na koju želite da Vam pristigne odgovor na postavljeni upit. Uz tekstualni upit možete izvršiti i upload dokumenta s osobnoga računala.

To je izrazito korisno u slučaju da želite za vježbu napisati školski esej iz Hrvatskoga jezika i poslati ga u NCVVO na ocjenjivanje. Također, ta vam opcija pomaže u rješavanju zadataka u slučaju da želite pokazati i podijeliti svoj postupak rješavanja nekoga zadatka kako biste dobili povratnu informaciju o točnosti Vašega rješenja odnosno postupka rješavanja.

Svaki smisleni upit koji se odnosi na pojedini zadatak obradit će stručni i dugogodišnji ocjenjivači i autori zadataka ispita državne mature. Odgovor na svoj upit primit ćete na svoju e-mail adresu u razumnome vremenskom okviru, ovisno o pristiglome broju upita. Važno je napomenuti da će upit koji postavite, dokument koji podijelite i e-mail adresa koju unesete biti javno dostupni i vidljivi svim drugim korisnicima ovih digitalnih materijala sve dok administrator sustava (NCVVO) ne ukloni postavljeni upit.

Digitalne materijale iz predmeta Hrvatski jezik možete pogledati ovdje.