Povjerenstvo za upravljanje podatcima prikupljenim istraživačko-znanstvenim i projektnim aktivnostima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Povjerenstvo za podatke) osnovano je početkom 2012. godine. Od 2017. godine djeluje u proširenom sastavu, a čine ga voditelj i četiri člana. Njegova osnovna zadaća je pružanje informacija i podataka korisnicima zainteresiranima za pisanje znanstvenih radova na temelju baza podataka koje posjeduje Centar. Povjerenstvo za podatke surađuje s Povjerenikom za informiranje i voditeljima znanstveno-istraživačkih projekata, u ovisnosti o području za koje su točno podatci zatraženi. Do sada je prosječno zaprimano pet takvih zamolbi korisnika godišnje pri čemu se većina zamolbi sadržajno odnosila na podatke o rezultatima pristupnika ispitima državne mature. Povjerenstvo za podatke obrađuje, a Informacijsko-računalni odjel isporučuje podatke za sve takve zahtjeve pri čemu se štite osobni podatci ispitanika prema važećoj svjetskoj i europskoj legislativi, nacionalnim zakonima i propisima te smjernicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Cilj je povećati iskoristivost podataka koje je Centar prikupio obavljajući svoju osnovnu djelatnost istraživanja u odgojno-obrazovnom sustavu i to pozivom znanstvenoj zajednici, ali i široj javnosti, za prepoznavanjem mogućnosti pisanja znanstvenih radova na temelju dostupnih i već prikupljenih podataka.

– Hodogram za tražitelje podataka

Kontakti

Povjerenstvo za upravljanje podatcima
e-mail: povjerenstvo-podatci@ncvvo.hr

Službenik za informiranje
e-mail: sluzbenik-informiranje@ncvvo.hr

Odnosi s javnošću
Telefon: +385 1 4501 804
e-mail: ana.franic.bozic@ncvvo.hr