Upravno vijeće čine istaknuti znanstvenici i stručnjaci. Ministar znanosti i obrazovanja na temelju javnoga poziva predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje predsjednika i članova Upravnoga vijeća Centra. Vlada Republike Hrvatske je 11. siječnja 2018. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnoga vijeća Centra.

Članovi Upravnog vijeća:

  • prof. dr. sc. Josip Faričić, predsjednik
  • doc. dr. sc. Mirko Ruščić, član
  • prof. dr. sc. Željko Jozić, član
  • Ivica Šušak, dipl. iur., član
  • mr. sc. Ninoslav Šćukanec, član
  • Tihomir Tomčić, dipl. ing., član.