U subotu 16. prosinca 2017. godine u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja održana je edukacija za članove stručnih radnih skupina koji izrađuju ispite državne mature iz materinskih, stranih i klasičnih jezika. U sklopu edukacije predstavljen je novi Priručnik za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature u kojemu je navedeno koje su zadaće članova stručnih radnih skupina i kojih se sigurnosnih mjera moraju pridržavati, podrobno je opisan proces izrade ispita državne mature i postupci za osiguravanje kvalitete ispita i navedeni su primjeri zadataka prema skupinama predmeta. U drugome dijelu edukacije održano je izlaganje o suvremenim postupcima u izradi jezičnih ispita. U radioničkome dijelu edukacije izrađivali su se zadatci kojima se u ispitima ispituje vještina čitanja.

– Priručnik za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature