Suglasnost na prijedlog Kalendara polaganja ispita državna mature

Suglasnost na prijedlog Kalendara polaganja ispita državna mature u šk. god. 2015./2016. za ljetni i jesenski rok.

Saznaj više

Državna matura 2015./2016. – DOKUMENTI

– Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u škol. god. 2015./2016. i naknadi – Odluka o imenovanju stručnih radnih skupina za izradu ispita i svih ostalih popratnih ispitnih materijala iz Biologije i Kemije na državnoj maturi u škol. god. 2015./2016. – Odluka o mjerilima za naknadu troškova prijevoza vanjskim suradnicima …

Saznaj više

Ocjenjivanje ispita 2015./2016.

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u školskoj godini 2015./2016. Obrazac prijave Suglasnost za sudjelovanje

Saznaj više

Javni poziv kandidatima za članove stručnih radnih skupina

– Ponovljeni javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2015./2016. – Obrazac za prijavu – Izjava o krvnome srodstvu – Suglasnost za sudjelovanje Napomena: Osobe koje su se javile na prvi javni poziv ne moraju ponovno …

Saznaj više

Javni poziv

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske suradnike i koji će izraditi ispitne kataloge za državnu maturu iz Biologije i Kemije u škol. god. 2015./2016. – Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u škol. god. 2015./2016. …

Saznaj više