Eksperimentalni programi strukovnih gimnazija

Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe programa strukovnih gimnazija projekt je Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Eksperimentalni programi strukovnih gimnazija su različiti prilagođeni gimnazijski programi koji sadržavaju strukovne predmete, provode se u strukovnim školama i cilj im je nastavak školovanja unutar obrazovnoga sektora na visokim učilištima. Neki programi strukovnih gimnazija imaju i predviđenu kvalifikaciju nakon završetka obrazovanja. Eksperimentalni programi strukovnih gimnazija su heterogeni, a često i lokalizirani. Nastoje pružiti gimnazijsko obrazovanje s dodatnim temeljima u strukovnim predmetima, tj. spojiti gimnazijske i strukovne programe.

U eksperimentalnoj je provedbi pet programa strukovnih gimnazija: ekonomska gimnazija, gimnazija održivoga razvoja, tehnička gimnazija, turistička gimnazija i zdravstvena gimnazija. Dio strukovnih gimnazija u aktualnoj školskoj godini 2017./2018. započinje svoju šestu godinu provedbe (osim gimnazije održivoga razvoja koja ulazi u petu godinu provedbe te zdravstvene gimnazije koja ulazi u treću godinu provedbe).

Etape projekta u tijeku

Praćenje obrazovnih putanja učenika četvrta je i posljednja istraživačka etapa Vanjskoga vrednovanja eksperimentalne provedbe programa strukovnih gimnazija. Primarni je cilj programa strukovnih gimnazija nastavak obrazovanja učenika u tercijarnome obrazovanju odabranoga sektora ili područja te njihovo stručno-teorijsko predznanje za uspješnije pohađanje odgovarajućega studija.

Da bi se utvrdilo postizanje navedenoga cilja, potrebno je sustavno pratiti izbor studija i uspješnost učenika koji završavaju programe strukovnih gimnazija u sustavu tercijarnoga obrazovanja, koje ne postoji u ovome trenutku, a koje bi značajno pomoglo u donošenju konačnih zaključaka o svrsishodnosti programa strukovnih gimnazija.

Istraživačka etapa trenutačno je u fazi planiranja i pripreme.

Završene etape projekta

Prve tri glavne istraživačke etape provedene su 2016. godine u suradnji s nadležnim agencijama. Vanjski su vrednovana pet programa strukovnih gimnazija.

U sklopu sadržajne analize kurikularnih dokumenata imenovana je stručna radna skupina s 10 članova. Sadržajna analiza uključivala je tri radna sastanka stručne radne skupine koja je imala zadaću analizirati formu i sadržaj te vrednovati sve elemente dokumenata. Analizirano je pet eksperimentalnih programa strukovnih gimnazija koji se provode u Republici Hrvatskoj. Svi sastanci stručnih radnih skupina održali su se u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

U sklopu anketnoga ispitivanja anketirani su svi učenici trećih razreda u školskoj godine 2015./2016. koji pohađaju nastavu prema programima strukovnih gimnazija te svi nastavnici koji su uključeni u eksperimentalno izvođenje nastave.

U sklopu terenskoga istraživanja djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja posjetili su odabrane škole u Republici Hrvatskoj uključene u eksperimentalnu provedbu programa strukovnih gimnazija. Intervjuirane su manje skupine nastavnika i ravnatelji škola te je pregledana školska dokumentacija.

Na temelju zaključaka provedenih istraživačkih etapa, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja predložio je značajnu doradu sljedećih programa strukovnih gimnazija: ekonomske gimnazije, gimnazije održivoga razvoja, tehničke i turističke gimnazije. Programu zdravstvene gimnazije u ovome trenutku nije potrebna dorada, ali se ona predlaže po završetku četverogodišnjega obrazovnog ciklusa te u skladu s aktualnim zahtjevima struke.

U razmatranju ciljeva i učinaka programa strukovnih gimnazija postavlja se opće pitanje usmjerenosti na kapacitete sustava. U tome smislu potrebno je uzeti u obzir da će donošenje odluka o strukovnim gimnazijama imati utjecaj na sekundarno obrazovanje, odnosno na budućnost i strukovnoga i gimnazijskoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj.