Ispitni katalozi predmeta koji imaju oznaku NOVO uključuju i ogledni ispit.
Za sve ostale predmete ogledni ispiti su provedeni ispiti u ljetnome/jesenskome roku na državnoj maturi u 2011./2012. godini.

NAPOMENA
– u katalogu iz Glazbene umjetnosti je novi popis glazbenih primjera

OBVEZNI PREDMETI:
– 
Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika NOVO!
– 
Ispitni katalog iz Engleskoga jezika
– Ispitni katalog iz Njemačkoga jezika
– Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika
– Ispitni katalog iz Francuskoga jezika
– Ispitni katalog iz Španjolskoga jezika
– Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (viša razina)
– Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (osnovna razina)
– Ispitni katalog iz Grčkoga jezika NOVO!
– 
Ispitni katalog iz Matematike

IZBORNI PREDMETI:
– 
Ispitni katalog iz Biologije
– Ispitni katalog iz Etike NOVO!
– 
Ispitni katalog iz Filozofije
– Ispitni katalog iz Fizike
– Ispitni katalog iz Geografije
– Ispitni katalog iz Glazbene umjetnosti
– Ispitni katalog iz Informatike
– Ispitni katalog iz Kemije
– Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (osnovna razina)
– Ispitni katalog iz Likovne umjetnosti
– Ispitni katalog iz Logike
– Ispitni katalog iz Politike i gospodarstva
– Ispitni katalog iz Povijesti NOVO!
– 
Ispitni katalog iz Psihologije
– Ispitni katalog iz Sociologije
– Ispitni katalog iz Vjeronauka

MATERINSKI JEZICI NACIONALNIH MANJINA:
– 
Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika
– Ispitni katalog iz Srpskoga jezika
– Ispitni katalog iz Mađarskoga jezika NOVO!
– 
Ispitni katalog iz Češkoga jezika NOVO!

Dodatci uz predmete

Ispitni katalozi za državnu maturu 2012./2013. na srpskome jeziku