Kontakt
e-mail: ncvvo@ncvvo.hr

Ured ravnatelja
e-mail: ured.ravnatelja@ncvvo.hr

Službenik za informiranje
e-mail: sluzbenik-informiranje@ncvvo.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
e-mail: sluzbenik.zastita.podataka@ncvvo.hr

Povjerenstvo za upravljanje istraživačkim podatcima
e-mail: istrazivanje.podatci@ncvvo.hr

Računovodstvo
e-mail: racunovodstvo@ncvvo.hr

Državna matura

Informacije o državnoj maturi
Telefon:  +385 1 4501 899
e-mail: drzavna.matura@ncvvo.hr

Uplata ispita državne mature
e-mail: uplata.dm@ncvvo.hr

Izdavanje svjedodžbi i potvrda o državnoj maturi
e-mail: dokumenti.dm@ncvvo.hr

Odjava ispita državne mature
e-mail: odjava.dm@ncvvo.hr

Naknadna prijava ispita državne mature
e-mail: naknadna.prijava@ncvvo.hr

Prilagodba ispitne tehnologije za državnu maturu
e-mail: prilagodba.dm@ncvvo.hr

Nacionalni ispiti

Informacije o nacionalnim ispitima
e-mail: nacionalni.ispiti@ncvvo.hr

Prilagodba ispitne tehnologije za nacionalne ispite
e-mail: prilagodba.ni@ncvvo.hr

Kako do nas?

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
10020 Zagreb
Hrvatska

Radno vrijeme Centra
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00