Aktivnosti ICILS-a u tijeku

Glavno ispitivanje ICILS (2023.)

Glavno ispitivanje ICILS-a u Republici Hrvatskoj održat će se u razdoblju od 15. svibnja do 2. lipnja 2023. godine, a uključivat će ispitivanje za odabrane 8. razrede i popratno anketno istraživanje.

ICILS 2023 zaštita podataka

Probno ispitivanje ICILS (2022.)

U svibnju 2022. godine završeno je probno ispitivanje ICILS-a u kojemu je sudjelovalo 29 škola u Republici Hrvatskoj.

Ažurirano: 1.9.2022.

ICILS istraživački tim

Kontakt e-mail: icils@nccvo.hr

ICILS 2023

Što je ICILS 2023?

Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti (International Computer and Information Literacy Study – ICILS) ulazi u svoj treći ciklus provedbe i nastavlja se na svoja dva prethodna ciklusa (2013 i 2018). Ovaj novi ciklus, ICILS 2023, nastojat će odgovoriti na kritično pitanje današnjice: Koliko su dobro učenici pripremljeni za učenje, rad i život u digitalnome svijetu?.

Istraživanje mjeri razlike u računalnoj i informacijskoj pismenosti učenika na međunarodnoj razini (CIL modul): njihovu sposobnost korištenja računala za istraživanje, stvaranje, sudjelovanje i komunikaciju kod kuće, u školi, na radnome mjestu i u zajednici. Zemlje sudionice istraživanja imaju mogućnost sudjelovanja u vrednovanju računalnoga razmišljanja učenika i i vrednovanju pristupa pisanju softverskih programa i aplikacija (CT modul).

 

Zašto ICILS 2023?

U zadnjih četrdeset godina informacijsko-komunikacijske tehnologije uvelike su utjecale na svakodnevni život ljudi te na rad i društvene odnose. ICILS se bavi znanjem i vještinama koje su potrebne učenicima da bi uspjeli u ovome promjenjivom informacijskom okruženju. Sudjelovanje u ICILS-u nastoji pružiti zemljama pouzdane i međunarodno usporedive podatke o razvoju vještina računalne i informacijske pismenosti u 21. stoljeću kod mladih.

ICILS pomaže zemljama pratiti njihove nacionalne ciljeve u pogledu digitalnih kompetencija učenika i također pruža informacije za praćenje napretka prema UNESCO-ovim ciljevima održivoga razvoja. Nadalje, Europsko vijeće i države članice Europske unije prepoznaju podatke ICILS-a kao službeni cilj Europske unije za potporu strateškim prioritetima prema Europskome obrazovnom prostoru i šire (European Education Area and beyond 2021. – 2030.).

ICILS podržava zemlje sudionice u donošenju informiranih odluka o tome kako najbolje pripremiti učenike za život u doba neprestano razvijajućih digitalnih tehnologija. Nastoji pomoći zemljama sudionicama razumjeti kako se digitalne tehnologije koriste u učionicama i kakav je njihov utjecaj na nastavne metode potrebne za razvijanje vještina računalne i informacijske pismenosti. Također, pruža dokaze o tome kako se vještine računalne i informacijske pismenosti te vještine računalnoga razmišljanja učenika odnose na kontekste izvan učionice koji djeluju kao podrška procesu učenja.

 

Zemlje sudionice ICILS-a 2023

Austrija, Azerbajdžan, Belgija (Flandrija), Kineski Taipei, Hrvatska, Češka, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Kazahstan, Kosovo, Luksemburg, Malta, Norveška, Oman, Portugal, Južna Koreja, Rumunjska, Rusija (Moskva), Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Sjedinjene Američke Države i Urugvaj

 

Vremenski tijek ICILS-a 2023

  • ožujak 2020. – prvi sastanak nacionalnih istraživačkih koordinatora
  • – sredina 2021. – međunarodna revizija istraživačkoga okvira, uspostava platforme za ispitivanje i razvoj instrumenata
  • veljača – lipanj 2022. –- nacionalna priprema i provedba PROBNOGA ispitivanja
  • veljača – lipanj 2023. – nacionalna priprema i provedba GLAVNOGA ispitivanja (sjeverna polutka)
  • studeni 2024. – objava međunarodnih rezultata