Državna matura 2020./2021. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2020./2021.:

Državna matura 2019./2020. – jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2019./2020.:

Državna matura 2019./2020. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2019./2020.:

Državna matura 2018./2019. – jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2018./2019.:

Državna matura 2018./2019. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2018./2019.:

Državna matura 2017./2018. – jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2017./2018.:

Državna matura 2017./2018. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2017./2018.:

Državna matura 2016./2017. – jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2016./2017.:

Državna matura 2016./2017. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2016./2017.:

Državna matura 2015./2016. – jesenski rok

Provedeni ispiti u jesenskom roku 2015./2016.:

Državna matura 2015./2016. – ljetni rok

Provedeni ispiti u ljetnom roku 2015./2016.:

Državna matura 2014./2015. ljetni rok

Obvezni predmeti državne mature (ljetni rok) Mađarski materinski jezik Srpski materinski jezik Talijanski materinski jezik – viša razina Talijanski materinski jezik – osnovna razina Latinski jezik – viša razina Latinski jezik – osnovna razina Grčki jezik Engleski jezik – viša razina Engleski jezik – osnovna razina Španjolski jezik – viša razina Njemački jezik – viša …