Javni poziv za izbor članova skupina za vrednovanje nacionalnih ispita u četvrtome i osmome razredu osnovne škole u školskoj godini 2023./2024.

NCVVO Sivi Logo

Poštovane kolegice i kolege, ulazimo u treću godinu provedbe nacionalnih ispita čiji su rezultati već u prvoj godini dali vrlo vrijedne povratne informacije koje će koristiti učenicima, njihovim roditeljima, učiteljima, školama, kao i cijelomu odgojno-obrazovnom sustavu. Iz rezultata nacionalnih ispita proizlaze objektivni pokazatelji učeničkih postignuća. Još je jedan važan element provedbe nacionalnih ispita vrednovanje. Stoga …

Održan 1. stručni skup za školske koordinatore za provedbu nacionalnih ispita u osnovnim školama Republike Hrvatske

NCVVO Sivi Logo

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja organizirao je prvi stručni skup za školske koordinatore za provedbu nacionalnih ispita. Stručni skup je održan u Vodicama 20. i 21. studenoga 2023. godine, a otvorio ga je ravnatelj Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja gospodin Vinko Filipović, prof. te je nazočne školske koordinatore upoznao s najnovijim informacijama vezanim …

Vodič kroz sadržaj i strukturu nacionalnih ispita u četvrtome i osmome razredu u školskoj godini 2023./2024.

NCVVO Sivi Logo

 – u novom Vodiču – dodani Vodiči za Češki i Talijanski jezik za 4. razred – u novom Prilogu Vodiču – dodani Vodiči za Češki i Talijanski jezik za 4.r.

Obavijest o provedbi nacionalnih ispita u 4. razredu osnovne škole u školskoj godini 2023./2024.

NCVVO Sivi Logo

Poštovane ravnateljice i ravnatelji, nakon dviju prethodnih godina uspješne provedbe nacionalnih ispita na uzorku učenika 81 škole u dogovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja donesena je odluka da će se u školskoj godini 2023./2024. nacionalni ispiti za učenike četvrtoga razreda provesti na cijeloj populaciji, odnosno da će u njima sudjelovati sve škole. Od početka uvođenja …