O TIMSS-u

Istraživanje TIMSS – međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja (Trends in International Mathematics and Science Study) provodi se u sklopu organizacije IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća). Kao osnovna sastavnica IEA ciklusa temeljnih istraživanja, uz istraživanje TIMSS, provodi se i međunarodno istraživanje PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti). TIMSS i PIRLS istraživanja osmišljena su kako bi upoznala odgovorne u obrazovanju s rezultatima učenja matematike, prirodoslovlja i čitanja s razumijevanjem. Tim se istraživanjima objektivno i standardizirano, vrlo osjetljivim instrumentima, mjere stečena znanja. Cilj IEA-e jest prikupiti visokokvalitetne informacije o učeničkim postignućima i obrazovnim okvirima tih postignuća. Ta je organizacija osnovana 1959. godine radi provedbe usporednih istraživanja koja proučavaju obrazovne politike i prakse u cijelom svijetu. U posljednjih 50 godina više od 60 zemalja postalo je članicom IEA. Tajništvo udruženja nalazi se u Nizozemskoj, u Amsterdamu, a Centar za istraživanja i obradu podataka (DPC) u Njemačkoj, u Hamburgu. Istraživanjima IEA-e prikupljena su znanja o različitim temama i predmetima, a svako od njih pridonijelo je dubljem razumijevanju obrazovnih procesa unutar pojedinih zemalja i u širim međunarodnim okvirima.

Istraživanje u cijelosti u Hrvatskoj provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja te u suradnji s IEA. TIMSS mjeri postignuća učenika u matematici i prirodoslovlju u četvrtim i osmim razredima osnovne škole te u četvrtim razredima srednje škole (TIMSS Advanced), a 2015. godine uvedeno je istraživanje temeljnih matematičkih vještina – TIMSS Brojevi (TIMSS Numeracy).

Istraživanje TIMSS iz matematike i prirodoslovlja temelji se na trima sadržajnim domenama za svako područje te na trima kognitivnim domenama. Sadržajne domene odnose se na gradivo koje se ispituje; to su u matematici za četvrti razred domene brojeva, geometrijskih oblika i mjerenja te prikaza podataka, a u prirodoslovlju domene znanosti o životu, fizičkih znanosti i znanosti o Zemlji. U provedbi ispitivanja učenici rješavaju ispitne knjižice koje se sastoje od zadataka iz svake od triju sadržajnih domena za svako područje, a svakim se zadatkom ispituje i jedna od triju kognitivnih domena: činjenično znanje, primjena znanja ili zaključivanje. Istraživanje TIMSS osim ispitnih knjižica primjenjuje i upitnike za učenike, roditelje, učitelje i ravnatelje, kojima se prikupljaju podatci o sredstvima za učenje kod kuće, školskome okruženju, metodama poučavanja, kurikulumu, školskoj i razrednoj klimi pogodnoj za učenje i općim socioekonomskim pokazateljima.

eTIMSS 2019

eTIMSS 2019 glavno međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja (Trends in International Mathematics and Science Study) provedeno je u više od 60 zemalja svijeta.

U TIMSS 2019. istraživanju u Republici Hrvatskoj je sudjelovalo je 3.785 učenika četvrtih razreda i njihovih roditelja, 263 učitelja i 153 ravnatelja osnovnih škola diljem Hrvatske, a njegov posljednji ciklus obilježio je postupni prelazak načina provedbe u e-okruženje.

Hrvatski su učenici ostvarili iznadprosječne rezultate u oba područja – matematici (509 bodova) i prirodoslovlju (524 boda), a kroz tri ciklusa provedbe ovoga istraživanja u Hrvatskoj zabilježen je trend poboljšanja postignutih rezultata u gotovo svim sadržajnim domenama matematike i prirodoslovlja. Izrazito veliki udio učenika RH dostiže osnovnu razinu iz matematike (95 %) i prirodoslovlja (98 %), odnosno postiže rezultate koji su iznad prosjeka rezultata svih zemalja sudionica TIMSS-a. Srednju razinu iz matematike dostiže 70 % hrvatskih učenika, dok je taj postotak iz prirodoslovlja nešto veći i iznosi 80 %. Na višoj se razini nalazi 28 % učenika iz matematike i 34 % učenika iz prirodoslovlja, dok u Hrvatskoj naprednu razinu iz matematike i prirodoslovlja dostiže samo 4 % učenika. Razlike među spolovima ne postoje kad je riječ o postignućima iz prirodoslovlja, dok je razlika od oko 10 bodova u korist dječaka ostala konstantna kad je riječ o postignućima iz matematike.

Viša postignuća hrvatskih učenika iz oba ispitivana područja povezana su s pohađanjem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, češćim aktivnostima roditelja vezanim uz predmatematičku i predčitalačku pismenost u ranoj dobi, većom motivacijom za učenjem matematike i prirodoslovlja te osjećajem sigurnosti i pripadnosti školi. Također, viša postignuća učenika povezana su i s većim zadovoljstvom nastavnika, većom kvalitetom nastave matematike i prirodoslovlja te sveukupnim pozitivnim ozračjem u školi.

Nacionalni izvještaj za Republiku Hrvatsku možete preuzeti ovdje.

Javno dostupne ispitne zadatke za učenike četvrtoga razreda osnovne škole iz ciklusa TIMSS 2011, TIMSS 2015 i TIMSS 2019 godine možete preuzeti ovdje.

U regionalnome izvještaju TIMSS 2019 – Dinarske perspektive, koji se objavljuje kao publikacija otvorenoga pristupa, u analizama su korišteni brojni podatci prikupljenih istraživanjem TIMSS 2019. U njemu su opisani rezultati učenika četvrtoga razreda osnovne škole iz prirodoslovlja i matematike u podskupini zemalja. Također, u okviru ovoga svjetskog komparativnog istraživanja obrazovanja dane su višedimenzionalne i kulturološki osjetljive interpretacije rezultata TIMSS 2019 istraživanja kojima se pruža uvid u često podzastupljene obrazovne sustave.

Ova publikacija pripada ediciji: Obrazovna istraživanja (engl. IEA Research for Education), (IEAR, svezak 13).

Citiranje: TIMSS 2019 Dinarske perspektive – Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi. (2022). Japelj-Pavešić, B., Koršňáková, P. i Meinck, S. (ur.). Springer.
Izvornik (na engleskome jeziku) dostupan ovdje: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-85802-5
Prijevod publikacije dostupan je ovdje.

Sadržaj (10 poglavlja)

Predgovori
Stranice 11. – 13.   Otvoreni pristup

Uvod u TIMSS 2019 – Dinarske perspektive
Autor(i): Paulína Koršňáková, Sabine Meinck i Barbara Japelj Pavešić
Prevoditelj: Vesna Cigan (RH)
Lektura: Domagoj Lupujev (RH)
Stranice 15. – 28.   Otvoreni pristup

Kontekst i provedba istraživanja TIMSS 2019 u četvrtome razredu u Dinarskoj regiji
Autor(i): Paulína Koršňáková i Sandra Dohr
Prevoditelj: Vesna Cigan (RH)
Lektura: Domagoj Lupujev (RH)
Stranice 29. – 52.   Otvoreni pristup

Prilika za učenje matematike i prirodnih nauka
Autor(i): Agim Alia, Barbara Japelj Pavešić i Mojca Rožman
Prevoditelj(i): Svjetlana Bjelić i Žaneta Džumhur (BiH)
Lektura: Nataša Kokoruš (BiH)
Stranice 53. – 78.   Otvoreni pristup

Interesovanja, motivacija i samopouzdanje učenika
Autor(i): Barbara Japelj Pavešić, Marina Radović i Falk Brese
Prevoditelj(i): Svjetlana Bjelić i Žaneta Džumhur (BiH)
Lektura: Marina Radović (CG)
Stranice 79. – 112.   Otvoreni pristup

Rana jezička i matematička pismenost: prediktori postignuća iz matematike u dinarskom regionu
Autor(i): Ženeta Džumhur, Nada Ševa i Mojca Rožman
Prevoditelj(i): Svjetlana Bjelić i Žaneta Džumhur (BiH)
Lektura: Nataša Kokoruš (BiH)
Stranice 113. – 134.   Otvoreni pristup

Uloga sredstava za učenje, školskoga okružja i ozračja u procesu preobrazbe škola iz zgrada za učenje u zajednice učenja
Autor(i): Ines Elezović, Beti Lameva, Falk Brese
Prevoditelj: Vesna Cigan (RH)
Lektura: Domagoj Lupujev (RH)
Stranice 135. – 160.   Otvoreni pristup

Nastavnici, nastava i postignuća učenika
Autor(i): Ivana Đerić, Ines Elezović i Falk Brese
Prevoditelj i lektura: Aleksandra Ilić (RS)
Stranice 161. – 184.   Otvoreni pristup

Karakteristike direktora i škola u Dinarskom regionu
Autor(i): Beti Lameva, Ženeta Džumhur, Mojca Rožman
Prevoditelj(i): Svjetlana Bjelić i Žaneta Džumhur (BiH)
Lektura: Nataša Kokoruš (BiH)
Stranice 185. – 200.   Otvoreni pristup

Karakteristike učenika visokih i niskih postignuća
Autor(i): Rezana Vrapi, Agim Alia i Falk Brese
Prevoditelj(i): Svjetlana Bjelić i Žaneta Džumhur (BiH)
Lektura: Nataša Kokoruš (BiH)
Stranice 201. – 218.   Otvoreni pristup

Podupiranje učenja u seoskim i gradskim školama: sličnosti i razlike
Autor(i): Smiljana Jošić, Barbara Japelj Pavešić, Nikoleta Gutvajn i Mojca Rožman
Prevoditelj i lektura: Aleksandra Ilić (RS)
Stranice 219. – 244.  Otvoreni pristup

Zahvale
Stranice 245. – 247.   Otvoreni pristup

U Republici Hrvatskoj istraživanje je provedeno od 18. ožujka do 18. travnja 2019. godine.

Zahvaljujemo svim osnovnim školama na odličnoj suradnji tijekom procesa pripreme i provedbe međunarodnoga istraživanja TIMSS 2019.

Zahvaljujemo svim ravnateljicama i ravnateljima kao i svim ispitnim koordinatoricama i koordinatorima na ogromnom trudu, radu i profesionalnosti koju ste uložili pri provedbi ovog međunarodnog istraživanja.
Vaš odaziv i suradnja ključni su nam u provedbi istraživanja koja čine temelj donošenja budućih odluka u odgojno-obrazovnom sustavu.

Čestitamo učenicima četvrtih razreda koji su sudjelovali u ispitivanju na odgovornome i savjesnome ispunjavanju ispitnih knjižica i upitnika.

Hvala svim roditeljima i skrbnicima koji su prepoznali značaj i svrhu ovog međunarodnog istraživanja te su pristali na sudjelovanje njihove djece/štićenika u istraživanju TIMSS 2019. i time omogućili unapređenje hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava.

REZULTATI TIMSS 2019:

Zemlje sudionice pdf 699,46 kB
Okviri istraživanja pdf 2,20 MB

Poveznice na engleskom jeziku:

O aktualnom TIMSS ciklusu
TIMSS 2019 Assessment Frameworks
TIMSS 2019 Encyclopedia

TIMSS 2019 u medijima:

Istraživanje – Hrvatski osnovnoškolci iznadprosječni u matematici i prirodoslovlju
Hrvatski osnovnoškolci postigli iznadprosječne rezultate iz matematike i prirodoslovlja
Hrvatski osnovnoškolci iznadprosječni u matematici i prirodoslovlju
Hrvatski osnovnoškolci iznadprosječni u matematici i prirodoslovlju
Istraživanje o rezultatima učenja matematike i prirodoslovlja
Istraživanje o rezultatima učenja matematike i prirodoslovlja
NCVVO objavio rezultate velikog testiranja učenika, u dva područja su iznadprosječni

TIMSS 2015

TIMSS 2015.  šesti je ciklus istraživanja znanja matematike i prirodoslovlja koje se provodi od 1995. godine, a u njemu je sudjelovalo više od 580.000 učenika iz 57 država i 7 referentnih sudionica. Kako je TIMSS 2015. drugi ciklus u kojem je sudjelovala Hrvatska, to je omogućilo praćenje i usporedbu  rezultata s prethodnim ciklusom, 2011., koji su pokazali porast. Učenici iz Hrvatske prvi put su sudjelovali u istraživanju TIMSS tijekom školske godine 2010./2011., a kako se istraživanjem prate trendovi postignutih rezultata iz matematike i prirodoslovlja učenika u obrazovnome razdoblju od četiri godine, to Hrvatskoj omogućuje usporedbu postignutih rezultata između dvaju ciklusa u kojima je sudjelovala – 2011. i 2015. godine. U ciklusu 2015. sudjelovalo je oko 4000 hrvatskih učenika 4. razreda iz 163 osnovne škole, koji su postigli prosječne rezultate u matematici i iznadprosječne rezultate u prirodoslovlju:

  • u ispitivanju iz matematike učenici 4. razreda u RH zauzeli su mjesto od ukupno 47 država te rezultat od 502 boda (međunarodni prosjek iznosi 500 bodova), odnosno 12 bodova više nego u ciklusu 2011. godine. Učenici su bili najuspješniji u sadržajnoj domeni geometrijskih oblika i mjerenja te kognitivnoj domeni zaključivanja.
  • u ispitivanju iz prirodoslovlja su učenici 4. razreda u RH zauzeli su mjesto od ukupno 47 država i postigli iznadprosječan rezultat od 533 boda (međunarodni prosjek iznosi 500 bodova), odnosno 17 bodova više nego u ciklusu 2011. godine. Učenici su bili jednako uspješni u sve tri sadržajne i kognitivne domene.

Ispit TIMSS 2015. sastojao se od zadataka iz matematike i prirodoslovlja te 4 popratna upitnika, kojima su se prikupljali podaci o učenicima, njihovu domu/kućanstvu, roditeljima, učiteljima, ravnateljima i školama.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je dva priručnika u kojima su predstavljene analize TIMSS 2015. ispitnih zadataka. To su:
„Priručnik za unapređivanje nastave Matematike s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015.“ i
„Priručnik za unapređivanje nastave Prirode i društva, Prirode, Biologije, Geografije, Fizike i Kemije s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015.“. Tiskani primjerci oba priručnika poslani su svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj.
U priručnicima su prikazani rezultati kvalitativne analize odgovora hrvatskih učenika četvrtih razreda koji su uspoređeni s međunarodnim prosječnim rezultatom zemalja sudionica TIMSS-a 2015. Kvalitativna analiza usmjerena je na usporedbu poučavanih nastavnih sadržaja definiranih Nastavnim planom i programom s postignutim rezultatima u kontekstu osnovnoškolskoga odgoja i obrazovanja. Svrha je priručnika poticati promjene u nastavi Matematike, Prirode, Biologije, Fizike, Geografije i Kemije koje se temelje na empirijskim podatcima. Ovi priručnici sadržavaju zadatke koji će pomoći učiteljima i nastavnicima u određivanju sadržaja i načina poučavanja kako bi kod učenika poticali procese učenja koji uključuju povezivanje, analize i zaključivanje. U tom smislu, nadamo se da će ove publikacije pomoći svim djelatnicima odgojno-obrazovnog sustava, a ponajviše učiteljima i nastavnicima, u njihovom promišljanju pristupa učenju i poučavanju u područjima matematike i prirodoslovlja.

Dokumenti:

Poveznice na engleskom jeziku:

O TIMSS-u
O prošlim TIMSS ciklusima
20 godina TIMSS-a – Međunarodni izvještaj
TIMSS 2015 – Nacrt istraživanja
TIMSS 2015 – Enciklopedija
TIMSS 2015 – Metode i procedure
TIMSS 2015 – Popratni upitnici
TIMSS 2015 – Međunarodna baza podataka

Infografike – Matematika – pregled rezultata:

Infografike – Prirodoslovlje – pregled rezultata:

TIMSS 2011

TIMSS 2011. prvi je ciklus TIMSS istraživanja koji je proveden u Hrvatskoj. U provedbi su sudjelovale 52 države i sedam referentnih sudionica. Hrvatska se prema nacionalnom prosjeku postignutih rezultata iz matematike našla na 30. mjestu od ukupno 50 zemalja sudionica istraživanja TIMSS 2011. Prosječni nacionalni rezultat iznosio je 490 bodova, što je statistički značajno niže od međunarodnog prosjeka, koji iznosi 500 bodova. Prema postignutim rezultatima u prirodoslovlju Hrvatska je bila iznad prosjeka – na 23. mjestu s 516 bodova. U istraživanje TIMSS, 2011. godine paralelno je provedeno i istraživanje čitalačke pismenosti PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study Međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti), u kojem su hrvatski učenici zauzeli visoko 8. mjesto.

Dokumenti:

TIMSS objavljeni zadaci pdf 509,74 kB

Poveznice na engleskom jeziku:

O TIMSS-u
O prošlim TIMSS ciklusima
TIMSS & PIRLS 2011 – Cjeloviti međunarodni izvještaj
TIMSS 2011 – Nacrt istraživanja
TIMSS 2011 – Enciklopedija
TIMSS & PIRLS 2011 – Metode i procedure
TIMSS 2011 – Popratni upitnici
TIMSS 2011 – Objavljeni ispitni zadaci
TIMSS 2011 – Međunarodna baza podataka