Javni poziv

– Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će izraditi nove ispitne kataloge i ispitne specifikacije za državnu maturu iz Fizike i Geografije

– Javni poziv stručnjacima koji će provoditi postupak kodiranja učeničkih odgovora otvorenog tipa iz probnog međunarodnog ispitivanja OECD/PISA 2018 – Objavljen 03.04.2017.

– Javni poziv stručnjacima koji će se prilagoditi ispite državne mature 2016./2017. učenicima sa specifičnim teškoćama učenja – Objavljen 01.03.2017.

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature 2016./2017. za tisak na Brailleovom pismu – Objavljen 01.03.2017.

– Javni poziv za izbor osobnih pomagača učenicima/pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik)

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će napraviti sadržajnu i metodološku analizu ispita državne mature iz Biologije i Kemije u šk. god. 2015./2016.

– Javni poziv kandidatima za recenziju publikacije “Preporuke za unaprjeđenje nastave matematike i priroslovlja temeljem rezultata međunarodnoga istraživanja TIMSS”

– Javni poziv kandidatima za recenziju publikacije “Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

– Javni poziv kandidatima za recenziju priručnika za izradu zadataka višestrukog izbora – Povijest + Izjava

– Javni poziv kandidatima za recenziju izvješća o rezultatima ispitivanja iz Matematike (NI-OŠ-MAT) + Izjava

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv za izbor sadržajnih recenzenta ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za sudjelovanje u izradi publikacije iz područja samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će sudjelovati u izradi općeg modela certificiranja strukovnih kvalifikacija

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će napraviti sadržajnu i metodološku analizu ispita državne mature iz Biologije i Kemije iz šk. god. 2013./2014. i 2014./2015.

– Javni poziv za prijavu kandidata za članove Povjerenstva za provedbu Ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje ,,medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine koji će izraditi sadržajnu analizu odgovora učenika u zadatcima otvorenoga tipa u ispitima državne mature iz Povijesti (ljetni rok) u školskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015

– Javni poziv osobama koje će sudjelovati u izradi upitnika za nastavnike Engleskoga jezika u srednjoj školi u sklopu projekta Analiza obvezatnih ispita državne mature

– Javni poziv osobama koje će izraditi dodatak Ispitnomu katalogu iz Hrvatskoga jezika za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. koji se odnosi na strukovne kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka iz zadataka matematike tijekom provedenih Nacionalnih ispita šk. god. 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2013./14.

Javni poziv za vrednovanje prijedloga modela vanjskog vrednovanja škola

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka matematike tijekom provedenih Nacionalnih ispita škol. god. 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2013./14.

– Javni poziv za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u škol. god. 2015./2016.

– Javni poziv za članove stručnih radnih skupina koje će sadržajno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka iz  matematike za istraživanje TIMSS

– Javni poziv na dostavu neobvezujućih ponuda za zakup poslovnog prostora

– Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će izraditi ispitni katalog državne mature u škol. god. 2014./2015. iz Hrvatskog jezika