Javni pozivi 2024.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u prilagodbi i razvoju nacionalnih ispita s prilagodbom ispitne tehnologije i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2024./2025.

Javni poziv kandidatima za prijevode ispita državne mature, ispitnih kataloga i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2024./2025. na jezike nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

– Javni poziv za izbor stručnjaka koji će provesti postupak kodiranja (ocjenjivanja) učeničkih odgovora na zadatke otvorenoga tipa u OECD-ovu istraživanju PISA 2025

Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata za hladne i tople napitke i grickalice
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Javni poziv za izbor stručnjaka iz područja edukacijske rehabilitacije, logopedije, psihologije i socijalne pedagogije koji će sudjelovati u vrednovanju ispita državne mature učenika i pristupnika s pravom na prilagodbu ispitne tehnologije u šk. god. 2023./2024.

Javni poziv za izbor osobnih pomagača učenicima i pristupnicima s teškoćama pri polaganju ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora
Odluka o prihvatu ponude za zakup poslovnog prostora

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za vrednovanje ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024.

– Javni poziv za izbor članova skupina za vrednovanje nacionalnih ispita u četvrtome i osmome razredu osnovne škole u školskoj godini 2023./2024.

Javni pozivi 2023.

Javni poziv čitačima transkripata za snimanje ispita slušanja iz hrvatskoga kao inoga jezika u šk. god. 2023./2024.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u šk. god. 2024./2025.

Javni poziv čitačima transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (engleski, njemački, francuski) za nacionalne ispite u školskoj godini 2023./2024.

Javni poziv čitačima transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik) za državnu maturu u školskoj godini 2023./2024.

Javni poziv stručnjacima koji će sudjelovati u radu Povjerenstva za procjenu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za državnu maturu u školskoj godini 2023./2024.

Javni poziv stručnjacima koji će sudjelovati u prilagodbi ispita državne mature u školskoj godini 2023./2024. za pristupnike s oštećenjima jezično-govorne glasovne komunikacije i/ili specifičnim teškoćama učenja

Javni poziv stručnjacima koji će sudjelovati u prilagodbi ispita državne mature, ispitnih kataloga i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. za tisak na Brailleovu pismu

Javni poziv kandidatima za lekturu ispita državne mature, ispitnih kataloga i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. na jeziku nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

Javni poziv kandidatima za lekturu ispita državne mature, ispitnih kataloga i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. iz stranih jezika (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik)

Javni poziv stručnjacima koji će sudjelovati u prilagodbi nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024. za tisak na Brailleovu pismu

Javni poziv kandidatima za prijevode ispita državne mature, ispitnih kataloga i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024.

Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2024./2025.

Javni poziv kandidatima za članove stručne radne skupine koji će sudjelovati u izradi ispita iz hrvatskoga kao inoga jezika

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u prilagodbi i razvoju nacionalnih ispita s prilagodbom ispitne tehnologije i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u šk. godini 2023./2024.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2023./2024.

Javni poziv za izbor osobnih pomagača pristupnicima ili učenicima s teškoćama pri polaganju ispita državne mature u šk. god. 2022./2023.

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za sudjelovanje u ocjenjivanju ispita pristupnika s teškoćama na državnoj maturi 2022./2023.

– Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u šk. god. 2022./2023.

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za nacionalne ispite u četvrtome i osmome razredu u šk. god. 2022./2023.

Javni pozivi 2022.

Javni poziv stručnjacima koji će sudjelovati u prilagodbi nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2022./2023. za tisak na Brailleovu pismu

Javni poziv čitačima transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2022./2023.

Javni poziv stručnjacima koji će sudjelovati u prilagodbi ispita državne mature u šk. god. 2022./2023. za pristupnike sa specifičnim teškoćama učenja

Javni poziv stručnjacima koji će sudjelovati u prilagodbi ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2022./2023. za tisak na Brailleovu pismu

Javni poziv kandidatima za lekturu ispita državne mature i popratnih materijala iz stranih jezika (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski jezik) u šk. god. 2022./2023.

Javni poziv kandidatima za lekturu ispita državne mature i popratnih materijala na jeziku nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik) u šk. god. 2022./2023.

Javni poziv kandidatima za prijevode ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2022./2023. na jezike nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik)

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2023./2024.

Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2022./2023.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2022./2023.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi ispitnih materijala i provedbi teorijskoga dijela ispita te ispita vještina iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” u šk. god. 2022./2023.

Javni poziv kandidatima za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2021./2022.

Javni poziv stručnjacima koji će provoditi postupak kodiranja (ocjenjivanja) učeničkih odgovora na zadatke otvorenoga tipa u glavnome OECD-ovu istraživanju PISA 2022

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za nacionalne ispite u osmom razredu u šk. god. 2021./2022. i u petom razredu u šk. god. 2022./2023.

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u školskoj godini 2021./2022.

Javni pozivi 2021.

Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi probne ispite i ispite državne mature u šk. god. 2021./2022. pristupnicima sa specifičnim teškoćama učenja

Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi probne ispite i ispite državne mature u šk. god. 2021./2022. za tisak na Brailleovom pismu

Javni poziv kandidatima za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2021./2022.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u ulozi ispitanika u pilot-istraživanju “Teacher Knowledge Survey” (Istraživanje o pedagoškim znanjima i kompetencijama učitelja) u sklopu OECD-ova istraživanja TALIS 2024

Ponovljeni Javni poziv čitačima transkripata za snimanje oglednih ispita slušanja i ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2021./2022.

Ponovljeni Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2022./2023.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi općega modela prilagodbe ispitne tehnologije u nacionalnim ispitima i u primjeni općega modela prilagodbe ispitne tehnologije u šk. god. 2021./2022. i 2022./2023.

– Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskim godinama 2021./2022. i 2022./2023.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2022./2023.

Ponovljeni Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2021./2022.

Ponovljeni Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2021./2022. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik)

Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2021./2022.

Javni poziv čitačima transkripata za snimanje oglednih ispita slušanja i ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2021./2022.

Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2021./2022. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik)

Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature i popratne ispitne materijale u šk. god. 2021./2022. za tisak na Brailleovu pismu

Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju oglednih ispita i popratnih ispitnih materijala državne mature u šk. god. 2021./2022.

Javni poziv osobama koje će provoditi postupak nadzora provedbe ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Javni poziv čitačima transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (Francuski, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Ponovljeni Javni poziv za edukaciju i utvrđivanje kvalitete ocjenjivanja ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Javni poziv čitačima transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezik (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Javni poziv za edukaciju i utvrđivanje kvalitete ocjenjivanja ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Ponovljeni Javni poziv kandidatima za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama pri polaganju ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Ponovljeni Javni poziv kandidatima za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama pri polaganju ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Javni pozivi 2020.

Javni poziv stručnjacima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2021./2022.

Javni poziv kandidatima za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama pri polaganju ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature i popratne ispitne materijale u šk. god. 2020./2021. pristupnicima sa specifičnim teškoćama učenja

Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature i popratne ispitne materijale u šk. god. 2020./2021. za tisak na Brailleovu pismu

Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2020./2021. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik)

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2021./2022.

Ponovljeni Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2020./2021.

Ponovljeni Javni poziv kandidatima za lekturu ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina u šk. god. 2020./2021. i 2021./2022.

Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2020./2021.

Javni poziv kandidatima za lekturu ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) i jezika nacionalnih manjina (Češki, Srpski, Mađarski i Talijanski materinski jezik) u šk. god. 2020./2021. i 2021./2022.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi ispitnih materijala i provedbi teorijskog dijela ispita te ispita vještina iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za probnu državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za teorijski dio ispita iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

Javni poziv čitačima transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2019./2020.

Javni poziv kandidatima za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2019./2020.

Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature u šk. god. 2019./2020. pristupnicima sa specifičnim teškoćama učenja

Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature u šk. god. 2019./2020. za tisak na Brailleovom pismu

Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u školskoj godini 2019./2020.

Javni poziv kandidatima za rad na pakiranju i obradi ispitnih materijala za državnu maturu 2019./2020.

Javni pozivi 2019.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi nacrta ispita i ispitnih kataloga za državnu maturu u šk. god. 2021./2022.

Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020. na jezike nacionalnih manjina

Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u šk. god. 2019./2020.

Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će izraditi ispitne specifikacije i ispitne materijale za ispitivanje kompetencije rješavanja problema

Javni poziv kandidatima za sudjelovanje u ocjenjivanju nacionalnih ispita iz Geografije u osnovnoj školi u šk. god. 2019./2020.

Ponovljeni Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Ponovljeni Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020.

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi priručnika za prilagodbu ispitne tehnologije za pristupnike s teškoćama na ispitima državne mature

Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2020./2021.

Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020.

Javni poziv kandidatima za sudjelovanje u ocjenjivanju predtestiranja nacionalnih ispita u strukovnom obrazovanju za kvalifikaciju Tehničar za računalstvo

Javni poziv za prijavu članova stručne radne skupine koji će izraditi zadatke i popratne materijale za ispit vještina iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

Ponovljeni Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju razina postignuća u ispitu kojim se mjeri kompetencija rješavanja problema u školskoj godini 2018./2019.

Javni poziv kandidatima za prijevod nacionalnoga ispita i popratnih ispitnih materijala iz Geografije u osnovnoj školi u šk. god. 2019./2020. na jezicima nacionalnih manjina (srpski i talijanski materinski jezik)

Javni poziv kandidatima za lekturu nacionalnoga ispita i popratnih ispitnih materijala iz Geografije u osnovnoj školi u šk. god. 2019./2020. na jezicima nacionalnih manjina (srpski i talijanski materinski jezik)

Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju razina postignuća u ispitu kojim se mjeri kompetencija rješavanja problema u šk. god. 2018./2019.

Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u određivanju razina postignuća na nacionalnom ispitu iz Geografije u osnovnoj školi

Javni poziv osobama koje će provoditi postupak nadzora provedbe državne mature u školskoj godini 2018./2019.

Javni poziv za prijavu kandidata za članove Povjerenstva za provedbu teorijskoga dijela ispita iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

Ponovljeni Javni poziv kandidatima za rad na pakiranju i obradi ispitnih materijala za državnu maturu 2018./2019.

Javni poziv kandidatima za rad na pakiranju i obradi ispitnih materijala za državnu maturu 2018./2019.

– Javni poziv čitačima transkripata za snimanje ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će doraditi ispit Ini hrvatski B2

– Ponovljeni Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020 (24.01.2019.)

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine koji će prilagoditi postojeće i izraditi nove ispitne materijale za ispitivanje čitalačke pismenosti u osnovnoj školi

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispitne kataloge za tisak na Brailleovom pismu

– Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u školskoj godini 2018./2019.

Javni pozivi 2018.

– Ponovljeni Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature u šk. god. 2018./2019. za tisak na Brailleovom pismu

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature u šk. god. 2018.2019. pristupnicima sa specifičnim teškoćama učenja

– Javni poziv kandidatima za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2018./2019.

– Javni poziv za odabir članova Povjerenstva za razvoj okvira vanjskoga vrednovanja ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

– Javni poziv kandidatima za sudjelovanje u ocjenjivanju probnih nacionalnih ispita iz Hrvatskoga jezika u 3. razredu srednje škole u šk. god. 2018./2019.

– Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2018./2019. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik)

– Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u šk. god. 2018./2019. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski i Talijanski materinski jezik)

– Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2019./2020.

– Ponovljeni javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Javni poziv kandidatima za sudjelovanje u ocjenjivanju nacionalnih ispita iz Geografije u osnovnoj školi u šk. god. 2018./2019.

– Obavijest o produžetku javnog poziva kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine za razvoj novog koncepta ispita državne mature iz Fizike

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine za razvoj novoga koncepta ispita državne mature iz Fizike

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispitnih zadataka i popratnih materijala za Nacionalne ispite iz Geografije za osnovnu školu

– Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju razina postignuća u ispitima državne mature iz stranih jezika (Engleskoga, Francuskoga, Njemačkoga, Španjolskoga i Talijanskoga jezika) – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će izraditi ispitne specifikacije i ispitne materijale koji će biti korišteni kao dio evaluacije provedbe eksperimentalnoga programa “Škola za život”

– Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju razina postignuća u ispitima državne mature iz stranih jezika (Engleskoga, Francuskoga, Njemačkoga, Španjolskoga i Talijanskog jezika)

– Javni poziv kandidatima koji će izraditi sadržajnu analizu ispita iz matematike za osnovnu školu provedenog 2013./2014. i “Priručnik – Prikaz rezultata sadržajne analize nacionalnih ispita iz matematika s primjerima zadataka”

– Javni poziv kandidatima koji će napraviti stručnu recenziju zadataka za ispit iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” (teorijski dio ispita)

 Izmjene i dopune javnog poziva za odabir članova stručne radne skupine koji će izraditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Matematike i predmetnoga područja prirodoslovlja

– Izmjene i dopune javnog poziva za odabir članova stručne radne skupine koji će prilagoditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Hrvatskoga jezika

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će izraditi nacrt, čestice instrumenta, popratne materijale i priručnik za korištenje instrumenta za prepoznavanje darovitosti u području matematike

– Javni poziv kandidatima koji će napraviti stručnu recenziju zadataka za ispite iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje tehničar za računalstvo (teorijski dio ispita)

– Javni poziv kandidatima koji će napraviti stručnu recenziju zadatak za ispite iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje prodavač (teorijski dio ispita)

– Javni poziv kandidatima koji će osmisliti cjeloviti koncept izvještavanja o rezultatima ispita državne mature na razini pojedine škole

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će prilagoditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Hrvatskoga jezika

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Matematike i predmetnoga područja prirodoslovlja

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske vrednovatelje škola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija

– Javni poziv osobama koje će provoditi postupak nadzora provedbe državne mature u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv osobama koje će provoditi postupak nadzora provedbe državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv stručnjacima koji će provoditi postupak kodiranja učeničkih odgovora otvorenog tipa iz područja globalnih kompetencija iz glavnog međunarodnog istraživanja OECD/PISA 2018

– Javni poziv za dostavu neobvezujućih ponuda za zakup poslovnoga prostora

– Javni poziv kandidatima za rad na pakiranju i obradi ispitnih materijala za državnu maturu 2017./2018.

– Javni poziv stručnjacima koji će provoditi postupak kodiranja učeničkih odgovora otvorenog tipa iz glavnog međunarodnog istraživanja OECD/PISA 2018

– Javni poziv za prijavu kandidata za članove Povjerenstva za provedbu Ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” – teorijski dio

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine koji će izraditi ispitne materijale za nacionalne ispite iz Hrvatskoga jezika u srednjoj školi

– Javni poziv kandidatima za članove stručne radne skupine koja će doraditi zadatke i sudjelovati u pripremi ispitivanja za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispitne materijale za nacionalne ispite iz Matematike i Geografije u osnovnoj školi

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će napraviti sadržajnu analizu ispita državne mature iz Geografije

– Javni poziv kandidatima za čitače transkripata ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će surađivati u pilot-projektu e-ispitivanja za sedme razrede osnovne škole iz Fizike i Informatike

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina iz Biologije i Kemije i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2018./2019.

– Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u šk. god. 2017./2018.

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove mreže “kritičkih prijatelja” škola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv za čitače transkripata ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u školskoj godini 2017./2018. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski, i Talijanski materinski jezik) – obavijest o produžetku

Javni pozivi 2017.

– Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz strnih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u školskoj godini 2017./2018. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski, i Talijanski materinski jezik) – obavijest o produžetku

– Javni poziv za izbor osobnih pomagača učenicima/pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2018./2019. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2018./2019. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski i Talijanski materinski jezik) – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik) – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga jezika na razini C – obavijest o produžetku

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik)

– Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u šk. god. 2017/2018. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski, i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski i Talijanski materinski jezik)

– Javni poziv za odabir stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje prodavač (teorijski dio ispita) – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga jezika na razini C – obavijest o produžetku

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove mreže „kritičkih prijatelja” škola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija u školskoj godini 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijavit za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2018./2019. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2018./2019. – obavijest o produžetku

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje prodavač (teorijski dio ispita) – obavijest o produžetku

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege (ispit vještina)

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga jezika na razini C

–  Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje tehničar za računalstvo (teorijski dio ispita) – obavijest o produžetku

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje prodavač (teorijski dio ispita)

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje tehničar za računalstvo (teorijski dio ispita)

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature 2017./2018. učenicima sa specifičnim teškoćama učenja

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature 2017./2018. za tisak na Brailleovom pismu

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Ponovljeni javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju razina postignuća u ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju razina postignuća u ispitu iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

– Javni poziv kandidatima koji će obaviti stručnu recenziju ispitnih zadataka za Ispit iz obveznih strukovnih modula za zanimanje ”medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske članove Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske članove Stručne radne skupine za razvoj ispita iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske članove Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita

– Javni poziv osnovnim školama u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskoga vrednovanja škola

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će izraditi ispite i popratne materijale iz predmeta Politika i gospodarstvo za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv za prijavu kandidata za članove Povjerenstva za provedbu Ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

– Javni poziv osobama za rad na pakiranju ispitnih materijala za državnu maturu

– Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će izraditi nove ispitne kataloge i ispitne specifikacije za državnu maturu iz Fizike i Geografije

– Javni poziv stručnjacima koji će provoditi postupak kodiranja učeničkih odgovora otvorenog tipa iz probnog međunarodnog ispitivanja OECD/PISA 2018 – Objavljen 03.04.2017.

– Javni poziv stručnjacima koji će se prilagoditi ispite državne mature 2016./2017. učenicima sa specifičnim teškoćama učenja – Objavljen 01.03.2017.

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature 2016./2017. za tisak na Brailleovom pismu – Objavljen 01.03.2017.

– Javni poziv za izbor osobnih pomagača učenicima/pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik)

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će napraviti sadržajnu i metodološku analizu ispita državne mature iz Biologije i Kemije u šk. god. 2015./2016.

Javni pozivi 2016.

– Javni poziv kandidatima za recenziju publikacije “Preporuke za unaprjeđenje nastave matematike i priroslovlja temeljem rezultata međunarodnoga istraživanja TIMSS”

– Javni poziv kandidatima za recenziju publikacije “Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

– Javni poziv kandidatima za recenziju priručnika za izradu zadataka višestrukog izbora – Povijest + Izjava

– Javni poziv kandidatima za recenziju izvješća o rezultatima ispitivanja iz Matematike (NI-OŠ-MAT) + Izjava

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv za izbor sadržajnih recenzenta ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za sudjelovanje u izradi publikacije iz područja samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će sudjelovati u izradi općeg modela certificiranja strukovnih kvalifikacija

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će napraviti sadržajnu i metodološku analizu ispita državne mature iz Biologije i Kemije iz šk. god. 2013./2014. i 2014./2015.

– Javni poziv za prijavu kandidata za članove Povjerenstva za provedbu Ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje ,,medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine koji će izraditi sadržajnu analizu odgovora učenika u zadatcima otvorenoga tipa u ispitima državne mature iz Povijesti (ljetni rok) u školskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015

– Javni poziv osobama koje će sudjelovati u izradi upitnika za nastavnike Engleskoga jezika u srednjoj školi u sklopu projekta Analiza obvezatnih ispita državne mature

– Javni poziv osobama koje će izraditi dodatak Ispitnomu katalogu iz Hrvatskoga jezika za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. koji se odnosi na strukovne kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka iz zadataka matematike tijekom provedenih Nacionalnih ispita šk. god. 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2013./14.

Javni poziv za vrednovanje prijedloga modela vanjskog vrednovanja škola

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka matematike tijekom provedenih Nacionalnih ispita škol. god. 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2013./14.

– Javni poziv za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u škol. god. 2015./2016.

– Javni poziv za članove stručnih radnih skupina koje će sadržajno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa