Javni poziv

– Javni poziv kandidatima za čitače transkripata ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će surađivati u pilot-projektu e-ispitivanja za sedme razrede osnovne škole iz Fizike i Informatike

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina iz Biologije i Kemije i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2018./2019.

– Javni poziv za izbor članova ocjenjivačkih skupina za ispite državne mature u šk. god. 2017./2018.

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove mreže “kritičkih prijatelja” škola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv za čitače transkripata ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik) za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u školskoj godini 2017./2018. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski, i Talijanski materinski jezik) – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz strnih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u školskoj godini 2017./2018. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski, i Talijanski materinski jezik) – obavijest o produžetku

– Javni poziv za izbor osobnih pomagača učenicima/pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2018./2019. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2018./2019. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski i Talijanski materinski jezik) – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik) – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga jezika na razini C – obavijest o produžetku

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik)

– Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za državnu maturu u šk. god. 2017/2018. (Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski, i Talijanski jezik, Srpski, Mađarski i Talijanski materinski jezik)

– Javni poziv za odabir stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje prodavač (teorijski dio ispita) – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga jezika na razini C – obavijest o produžetku

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove mreže „kritičkih prijatelja” škola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija u školskoj godini 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijavit za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2018./2019. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2018./2019. – obavijest o produžetku

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje prodavač (teorijski dio ispita) – obavijest o produžetku

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege (ispit vještina)

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga jezika na razini C

–  Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje tehničar za računalstvo (teorijski dio ispita) – obavijest o produžetku

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje prodavač (teorijski dio ispita)

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koja će izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje tehničar za računalstvo (teorijski dio ispita)

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature 2017./2018. učenicima sa specifičnim teškoćama učenja

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature 2017./2018. za tisak na Brailleovom pismu

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2018./2019.

– Ponovljeni javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju razina postignuća u ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv za izbor osoba koje će sudjelovati u postavljanju razina postignuća u ispitu iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

– Javni poziv kandidatima koji će obaviti stručnu recenziju ispitnih zadataka za Ispit iz obveznih strukovnih modula za zanimanje ”medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske članove Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske članove Stručne radne skupine za razvoj ispita iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske članove Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita

– Javni poziv osnovnim školama u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskoga vrednovanja škola

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će izraditi ispite i popratne materijale iz predmeta Politika i gospodarstvo za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv za prijavu kandidata za članove Povjerenstva za provedbu Ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

– Javni poziv osobama za rad na pakiranju ispitnih materijala za državnu maturu

– Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će izraditi nove ispitne kataloge i ispitne specifikacije za državnu maturu iz Fizike i Geografije

– Javni poziv stručnjacima koji će provoditi postupak kodiranja učeničkih odgovora otvorenog tipa iz probnog međunarodnog ispitivanja OECD/PISA 2018 – Objavljen 03.04.2017.

– Javni poziv stručnjacima koji će se prilagoditi ispite državne mature 2016./2017. učenicima sa specifičnim teškoćama učenja – Objavljen 01.03.2017.

– Javni poziv stručnjacima koji će prilagoditi ispite državne mature 2016./2017. za tisak na Brailleovom pismu – Objavljen 01.03.2017.

– Javni poziv za izbor osobnih pomagača učenicima/pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u šk. god. 2016./2017.

– Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. na jezike nacionalnih manjina (mađarski, srpski i talijanski materinski jezik)

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će napraviti sadržajnu i metodološku analizu ispita državne mature iz Biologije i Kemije u šk. god. 2015./2016.

– Javni poziv kandidatima za recenziju publikacije “Preporuke za unaprjeđenje nastave matematike i priroslovlja temeljem rezultata međunarodnoga istraživanja TIMSS”

– Javni poziv kandidatima za recenziju publikacije “Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

– Javni poziv kandidatima za recenziju priručnika za izradu zadataka višestrukog izbora – Povijest + Izjava

– Javni poziv kandidatima za recenziju izvješća o rezultatima ispitivanja iz Matematike (NI-OŠ-MAT) + Izjava

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – obavijest o produžetku

– Javni poziv za izbor sadržajnih recenzenta ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. – obavijest o produžetku

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za sudjelovanje u izradi publikacije iz područja samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će sudjelovati u izradi općeg modela certificiranja strukovnih kvalifikacija

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017.

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će napraviti sadržajnu i metodološku analizu ispita državne mature iz Biologije i Kemije iz šk. god. 2013./2014. i 2014./2015.

– Javni poziv za prijavu kandidata za članove Povjerenstva za provedbu Ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje ,,medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine koji će izraditi sadržajnu analizu odgovora učenika u zadatcima otvorenoga tipa u ispitima državne mature iz Povijesti (ljetni rok) u školskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015

– Javni poziv osobama koje će sudjelovati u izradi upitnika za nastavnike Engleskoga jezika u srednjoj školi u sklopu projekta Analiza obvezatnih ispita državne mature

– Javni poziv osobama koje će izraditi dodatak Ispitnomu katalogu iz Hrvatskoga jezika za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. koji se odnosi na strukovne kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka iz zadataka matematike tijekom provedenih Nacionalnih ispita šk. god. 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2013./14.

Javni poziv za vrednovanje prijedloga modela vanjskog vrednovanja škola

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka matematike tijekom provedenih Nacionalnih ispita škol. god. 2010./11., 2011./12., 2012./13., 2013./14.

– Javni poziv za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u škol. god. 2015./2016.

– Javni poziv za članove stručnih radnih skupina koje će sadržajno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručne radne skupine i koji će izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka iz  matematike za istraživanje TIMSS

– Javni poziv na dostavu neobvezujućih ponuda za zakup poslovnog prostora

– Javni poziv za izbor vanjskih suradnika koji će izraditi ispitni katalog državne mature u škol. god. 2014./2015. iz Hrvatskog jezika