Djelatnost Centra:

 • provodi ispitivanja na temelju kojih se procjenjuju nacionalni standardi obrazovnih postignuća učenika (ispite državne mature,nacionalne ispite i ostale ispite vanjskoga vrednovanja)
 • provodi međunarodna istraživanja u obrazovanju (PISA, TIMSS, TALIS, ICCS i dr.)
 • izrađuje banku zadataka
 • analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate provedenih ispita
 • izrađuje i objavljuje ispitne kataloge i priručnike za pripremu i provedbu ispita
 • na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja za trajno unapređenje kvalitete obrazovanja
 • provodi vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa
 • priprema modele za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, licenciranje i certificiranje strukovnih kvalifikacija
 • organizira seminare za vanjske suradnike (autore ispitnih zadataka, ocjenjivače, predmetna povjerenstva itd.) o pripremi, izradi i provedbi ispita
 • bavi se znanstveno-istraživačkim radom u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija
 • obavlja druge poslove u vezi s provedbom ispita državne mature, nacionalnih ispita te ostalih ispita vanjskoga vrednovanja

Centar je odgovoran za cjelokupno vanjsko vrednovanje predtercijarnoga obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.