Javni poziv

– Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za državnu maturu u šk. god. 2017./2018.

Saznaj više

Javni poziv

– Javni poziv za odabir članova stručne radne skupine koji će sudjelovati u izradi općeg modela certificiranja strukovnih kvalifikacija

Saznaj više

Javni poziv

– Javni poziv za odabir članova stručnih radnih skupina koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u šk. god. 2017./2018. – Izjava o krvnome srodstvu – Obrazac za prijavu – Suglasnost za sudjelovanjem

Saznaj više

Javni poziv

– Javni poziv kandidatima za sadržajnu recenziju ispita i popratnih materijala za državnu maturu u šk. god. 2016./2017. – Izjava o ispunjavanju uvjeta stručne recenzije 

Saznaj više