Priručnik za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature

U subotu 16. prosinca 2017. godine u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja održana je edukacija za članove stručnih radnih skupina koji izrađuju ispite državne mature iz materinskih, stranih i klasičnih jezika. U sklopu edukacije predstavljen je novi Priručnik za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature u kojemu je navedeno koje su zadaće …

Saznaj više

Državna matura 2017./2018. – priručnici

PRIRUČNIK ZA UČENIKE – koji 2017./2018. završavaju 4./5. razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj PRIRUČNIK ZA KANDIDATE – koji su četverogodišnje/petogodišnje obrazovanje završili od 2010. do 2017. godine u srednjim školama u Republici Hrvatskoj PRIRUČNIK ZA KANDIDATE – koji završavaju najmanje četverogodišnje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj    

Saznaj više

Državna matura 2016./2017. – Priručnici za prijavu ispita državne mature

– PRIRUČNIK ZA UČENIKE – koji 2016./2017. završavaju 4./5. razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj – PRIRUČNIK ZA KANDIDATE – koji su četverogodišnje/petogodišnje obrazovanje završili od 2010. do 2016. godine u srednjim školama Republike Hrvatske – PRIRUČNIK ZA KANDIDATE – koji završavaju najmanje četverogodišnje obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u RH i za kandidate iz inozemstva

Saznaj više

Priručnik za prijavu ispita državne mature

Državna matura 2015./2016. PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za učenike koji u školskoj godini 2015./2016. završavaju 4. razred srednjih škola/5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

Saznaj više

Priručnik za prijavu ispita državne mature

Priručnik za prijavu ispita državne mature za učenike koji u školskoj godini 2015./2016. završavaju 4. razred srednjih škola/5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

Saznaj više

Priručnik za prijavu ispita državne mature (inozemstvo)

Priručnik za prijavu ispita državne mature za kandidate koji četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završavaju u školskoj godini 2015./2016. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji 4. razred završavaju u inozemstvu

Saznaj više

Priručnik za prijavu ispita državne mature

Priručnik za prijavu ispita državne mature za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2015. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

Saznaj više

Kalendar ključnih datuma i Priručnici za polaganje ispita na državnoj maturi

Kalendar ključnih datuma – Za kandidate koji školske godine 2015./2016. četverogodišnje srednje obrazovanje  završavaju u Republici Hrvatskoj u sustavu obrazovanja odraslih i kandidate koji četverogodišnje srednje obrazovanje završavaju u inozemstvu. – Za kandidate koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili od 2010. do 2015. godine u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj. PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA …

Saznaj više

Brošura “Državna matura”

Objavljujemo brošuru “Državna matura” za sve učenike trećih razreda koji će polagati državnu maturu. – Brošura “Državna matura”

Saznaj više

Vodič kroz ispite probne državne mature

Danas je završena isporuka Vodiča kroz ispite probne državne mature koje je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja poslao u sve srednje škole u Republici Hrvatskoj. Vodiče su dobili svi učenici trećih razreda gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola koji će u školskoj godini 2008./2009. polagati ispite probne državne mature. Svrha je Vodiča upoznati učenike s vremenikom …

Saznaj više