Javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi i razvoju ispita državne mature i popratnih ispitnih materijala u šk. god. 2024./2025.

NCVVO Plavi Logo

Poštovane kolegice i kolege, ulazimo u petnaestu godinu provedbe državne mature i ovim putem pozivamo kandidate da se jave na Javni poziv za članove stručnih radnih skupina za izradu ispita državne mature u školskoj godini 2024./2025. Ove smo godine uspješno proveli ispite državne mature u 381 školi i u šest ispitnih centara za 28 917 …