Probni ispiti u šk. god. 2022./2023.:

Hrvatski jezik
Ključ za Hrvatski jezik

Matematika – viša razina
Matematika – osnovna razina
Ključ za Matematiku

Engleski jezik – viša razina
Engleski jezik – osnovna razina
Ključ za Engleski jezik

Njemački jezik – viša razina
Njemački jezik – osnovna razina
Ključ za Njemački jezik

Francuski jezik – viša razina
Francuski jezik – osnovna razina
Ključ za Francuski jezik

Španjolski jezik – viša razina
Španjolski jezik – osnovna razina
Ključ za Španjolski jezik

Talijanski jezik – viša razina
Talijanski jezik – osnovna razina
Ključ za Talijanski jezik

Latinski jezik – viša razina
Latinski jezik – osnovna razina
Ključ za Latinski jezik

Grčki jezik
Ključ za Grčki jezik

Srpski materinski jezik
Ključ za Srpski materinski jezik

Mađarski materinski jezik
Ključ za Mađarski materinski jezik

Talijanski materinski jezik
Ključ za Talijanski materinski jezik

Češki materinski jezik
Ključ za Češki materinski jezik

Biologija
Ključ za Biologiju

Etika
Ključ za Etiku

Filozofija
Ključ za Filozofiju

Fizika
Ključ za Fiziku

Geografija
Ključ za Geografiju

Glazbena umjetnost*
Ključ za Glazbenu umjetnost

Informatika
Ključ za Informatiku

Kemija
Ključ za Kemiju

Likovna umjetnost
Ključ za Likovnu umjetnost

Logika
Ključ za Logiku

Politika i gospodarstvo
Ključ za Politiku i gospodarstvo

Povijest
Ključ za Povijest

Psihologija
Ključ za Psihologiju

Sociologija
Ključ za Sociologiju

Vjeronauk
Ključ za Vjeronauk

*Za dohvaćanje i preuzimanje materijala u Google Chrome-u pritisnite desni klik na link za preuzeti i odaberite opciju ”Save link as” (Spremi vezu kao) te nakon toga odabrati opciju ”Zadrži” ili pokušajte u nekom drugom pregledniku: Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge ili Opera.

Ispiti veličine slova 14pt i s jače otisnutim pojedinim riječima u skladu s logopedskim pravilima