O TALIS-u

Što je TALIS?

Teaching and Learning International Survey (TALIS), odnosno Međunarodno istraživanje o učenju i poučavanju, najveće je međunarodno istraživanje u obrazovanju koje daje priliku učiteljima, nastavnicima i ravnateljima škola iz cijeloga svijeta da podijele svoje stavove i iskustva u radu s ciljem unapređenja kvalitete učenja i poučavanja. TALIS istraživanje pokrenula je Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) početkom 2000-ih godina s ciljem prikupljanja valjanih i usporedivih podataka o učenju i poučavanju kako bi se zemljama sudionicama pomoglo u evaluaciji i redefiniranju obrazovnih politika. Uz OECD i zemlje sudionice, u razvoju i provedbi TALIS istraživanja sudjeluju i međunarodna organizacija učiteljskih sindikata Education International (EI), Europska komisija te drugi socijalni partneri poput UNESCO-a.

Popis zemalja i teritorija koji sudjeluju u TALIS istraživanju dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.oecd.org/education/talis/participantsintalis.htm

Više informacija o TALIS istraživanju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.oecd.org/education/talis/

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti na: TALIS@ncvvo.hr

Letak – TALIS 2024 pdf 2,74 MB

Ciklusi istraživanja

TALIS istraživanja provode se u višegodišnjim ciklusima, a svaki ciklus dobiva ime po godini u kojoj se provodi glavno ispitivanje. Do sada su provedena tri ciklusa TALIS istraživanja: TALIS 2008, TALIS 2013 i TALIS 2018. Republika Hrvatska priključila se TALIS istraživanju u drugom ciklusu istraživanja (TALIS 2013).

TALIS 2024

Glavno ispitivanje četvrtoga ciklusa TALIS istraživanja (TALIS 2024) provest će se 2024. godine. Republika Hrvatska sudjelovat će u osnovnom modulu istraživanja (učitelji od 5. do 8. razreda osnovne škole i ravnatelji osnovnih škola) te u dva dodatna modula istraživanja: za srednjoškolske nastavnike i ravnatelje srednjih škola te u Istraživanju o pedagoškim kompetencijama učitelja (Teacher Knowledge Survey). Rezultati osnovnoga modula istraživanja bit će objavljeni 2025., a modula Istraživanja o pedagoškim kompetencijama učitelja 2026. godine.

Talis 2024

Što se ispituje TALIS istraživanjem?

TALIS istraživanjem žele se potaknuti rasprave o poučavanju kao profesiji. Posljednji ciklus TALIS istraživanja (TALIS 2018) bio je usmjeren na devet glavnih tema: nastavna praksa, vođenje i upravljanje školom, stručna praksa, inicijalno obrazovanje i profesionalni razvoj, pružanje povratnih informacija o radu, školsko ozračje, zadovoljstvo poslom, ljudski resursi i odnosi s dionicima te samoučinkovitost učitelja i nastavnika. Osim glavnih tema, naglasak je bio i na dvije teme koje se prožimaju kroz različita područja: inovacije te jednakost i različitost.

 

 


Tko su ispitanici u TALIS istraživanju?

U osnovnoj komponenti TALIS istraživanja sudjeluju učitelji od petoga do osmoga razreda osnovne škole i ravnatelji osnovnih škola (ISCED 2). Uz osnovnu komponentu, zemlje sudionice mogu sudjelovati i u dodatnim modulima istraživanja kao što je sudjelovanje učitelja razredne nastave (ISCED 1), srednjoškolskih nastavnika i ravnatelja srednjih škola (ISCED 3) te predškolskih odgojitelja i ravnatelja predškolskih ustanova (ISCED 0).

TALIS istraživanjem nastoje se prikupiti pouzdane informacije o cjelokupnoj populaciji učitelja, nastavnika i ravnatelja škola u određenoj zemlji ili teritoriju, zbog čega se istraživanje provodi na reprezentativnom uzorku učitelja, nastavnika i ravnatelja. Rezultati istraživanja temelje se isključivo na samoprocjenama učitelja, nastavnika i ravnatelja škola, odnosno na njihovim stavovima, percepcijama, uvjerenjima i prikazima aktivnosti, zbog čega se rezultati TALIS istraživanja mogu razlikovati od dostupnih službenih statističkih podataka. Cilj je dobiti uvid u to kako učitelji, nastavnici i ravnatelji škola percipiraju okruženje u kojemu rade i na koji se način obrazovne politike provode u praksi.

Rezultati TALIS istraživanja

Rezultati TALIS istraživanja objavljuju se u međunarodnim OECD-ovim publikacijama i nacionalnim izvješćima NCVVO-a.