Prema Pravilniku o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika razina znanja učenika koji nedostatno znaju hrvatski jezik provjerava se standardiziranim ispitom. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izradio je standardizirane ispite za učenike razredne nastave i učenike predmetne nastave u osnovnoj školi te učenike srednje škole koji nedostatno znaju hrvatski jezik. Ispitom se provjerava usvojenost hrvatskoga jezika u vještinama slušanja i govorenja.

Ispit se provodi u organizaciji škole ispitima i popratnim materijalima koje dostavlja Centar. Provedeni se ispitni materijali dostavljaju u Centar, a nakon obrade Centar školi dostavlja individualni izvještaj o postignuću za svakoga učenika. Rezultati o postignuću mogu se upotrijebiti za donošenje formalnih odluka o školovanju inojezičnog učenika te mogu biti korisna smjernica u daljnjem učenju hrvatskoga jezika. Takvim se pristupom vrednovanju unapređuje učenje, poučavanje i inkluzija inojezičnih učenika u hrvatski odgojno-obrazovni sustav i u hrvatsko društvo.