Centar omogućava polaganje ispita razine B2 Zajedničkoga europskoga referentnoga okvira za jezike koji je stranim državljanima uvjet za upis u prvu odnosno drugu godinu prijediplomskog studija sukladno odlukama visokih učilišta.