Što je ICCS?

ICCS je komparativni istraživački program Međunarodnoga udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Osmišljen je kako bi se u različitim zemljama istražili načini na koje su mladi ljudi spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. ICCS-om se istražuju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima.

Glavno ispitivanje, školska godina 2015./2016.

Glavno ispitivanje ICCS 2016 provedeno je u 178 osnovnih škola s područja cijele Hrvatske u razdoblju od 18. do 29. travnja 2016. godine. Sve škole uključene u glavno ispitivanje su javne škole, a odabrani uzorak činili su učenici osmih razreda iz ukupno 229 razrednih odjela (3731 učenik). U tijeku je organizacija sastanka nacionalnih koordinatora svih zemalja koje su uključene u ICCS projekt. Sastanak će se održati u lipnju 2017. godine u Zadru. Objava rezultata međunarodnoga istraživanja ICCS 2016 predviđena je u studenome 2017.godine.

Za više informacija o međunarodnom kontekstu provedbe ovoga istraživanja, pogledajte brošuru za zemlje sudionicebrošuru za hrvatske osnovne školepregled istraživanja ili web stranicu:  http://iccs.iea.nl
Zahvaljujemo svim ravnateljima, učiteljima, stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima koji su se uključiti u ICCS 2016!

Probno ispitivanje, školska godina 2014./2015.

Probno ispitivanje ICCS 2016 provedeno je u 40 osnovnih škola s područja cijele Hrvatske u razdoblju od 25. do 29. svibnja 2015. godine. Uzorak škola činila je populacija učenika uključenih u Eksperimentalni program Građanskog odgoja i obrazovanja za 8. razred osnovne škole te dodatno učenici iz još 10 osnovnih škola koje ovaj program nisu uvele kao zaseban predmet, nego su Građanski odgoji i obrazovanje ostvarivale međupredmetno i interdisciplinarno. Sve škole uključene u probno ispitivanje su javne škole, a odabrani uzorak činili su učenici osmih razreda iz ukupno 113 razrednih odjela (oko 2000 učenika).
Zahvaljujemo svim ravnateljima, učiteljima, stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima koji su se uključili u ovaj projekt!