O PIRLS-u

PIRLS je međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti u materinskome jeziku (Progress in International Reading Literacy Study) Međunarodnoga udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) koje se od 2001. godine provodi u petogodišnjim ciklusima na uzorku učenika četvrtih razreda osnovne škole. Osnovna je svrha istraživanja na temelju analiza prikupljenih podataka unaprijediti čitalačke kompetencije poboljšavajući poučavanje i učenje čitanja. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nositelj je istraživanja u Republici Hrvatskoj koja 2021. godine po drugi put sudjeluje u glavnome istraživanju i dobiva priliku usporediti postignuća učenika s onima iz 2011. godine te utvrditi desetogodišnje trendove na razini nacionalnoga obrazovnoga sustava i u međunarodnome kontekstu.

PIRLS 2021

Prelazak na e-ispitivanje

ePIRLS čitanje online: praćenje čitanja na internetu i istraživačkih vještina

Letak PIRLS 2021 pdf 4,33 MB