O PIRLS-u

PIRLS je međunarodno istraživanje čitalačke pismenosti (Progress in International Reading Literacy Study) Međunarodnoga udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) koje se od 2001. godine provodi u petogodišnjim ciklusima na uzorku učenika četvrtih razreda osnovne škole. Osnovna je svrha istraživanja na temelju analiza prikupljenih podataka unaprijediti čitalačke kompetencije poboljšavajući poučavanje i učenje čitanja. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nositelj je istraživanja u Republici Hrvatskoj koja 2021. godine po drugi put sudjeluje u glavnome istraživanju i dobiva priliku usporediti postignuća učenika s onima iz 2011. godine te utvrditi desetogodišnje trendove na razini nacionalnoga obrazovnoga sustava i u međunarodnome kontekstu.

Okvir istraživanja PIRLS 2021 na hrvatskome jeziku možete preuzeti ovdje.

Javna verzija PIRLS 2021 međunarodne baze podataka i korisnički vodič sada su dostupni na mrežnoj stranici TIMSS i PIRLS međunarodnoga istraživačkog centra: https://pirls2021.org/data.

Baza podataka uključuje podatke o postignućima učenika, kao i kontekstualne podatke o učenicima, roditeljima, nastavnicima, školama te kurikulumima u 57 zemalja sudionica i 8 referentnih područja koji su sudjelovali u istraživanju PIRLS 2021.

Uz međunarodnu bazu podataka i pripadajući korisnički vodič također su objavljeni mnogi popratni dokumenti kao što su almanasi s podatcima o postignućima i kontekstu učenja i poučavanja, postotci točnih odgovora za sva ispitna pitanja te njihove IRT vrijednosti.

Postoje dvije verzije međunarodne baze podataka: verzija za javnu uporabu i verzija s ograničenom uporabom. Razlikuju se po stupnju otvorenosti pristupa i sadržaju informacija:

(1) Verzija međunarodne baze podataka PIRLS 2021 za javnu uporabu dostupna je odmah na mrežnim stranicama (poveznica gore) ili u IEA-inu repozitoriju podataka (https://iea.nl/data-tools/repository/pirls). Brojne varijable ne nalaze se u ovoj verziji kako bi se smanjio rizik otkrivanja povjerljivih informacija. Opis uklonjenih varijabla nalazi se u drugome poglavlju Korisničkoga vodiča za PIRLS 2021 međunarodnu bazu podataka.

(2) Verzija međunarodne baze podataka PIRLS 2021 s ograničenom uporabom dostupna je na zahtjev. Korisnici koji za provedbu svojih analiza trebaju pristup nekoj od varijabla koje nisu uključene u verziju za javnu uporabu mogu se obratiti IEA-i putem repozitorija podataka (Data Repository) kako bi dobili dopuštenje i pristup verziji međunarodne baze podataka PIRLS 2021 s ograničenom uporabom.

Najnovija verzija programa kojim se analiziraju PIRLS 2021 podatci nalazi se ovdje: IEA IDB Analyzer.

Radujemo se rezultatima sekundarnih analiza temeljenih na PIRLS 2021 podatcima koje će provesti znanstvenici i istraživači diljem svijeta!

PIRLS 2021 rezultati

U ePIRLS 2021 glavnome međunarodnom istraživanju čitalačke pismenosti u Republici Hrvatskoj sudjelovalo je 3973 učenika četvrtih/petih razreda i njihovih roditelja, 259 učitelja i 154 ravnatelja osnovnih škola diljem Hrvatske. Glavno obilježje ovoga ciklusa postupni je prelazak na provedbe u e-okruženju, odnosno ispitivanje na računalima.

Učenici u Republici Hrvatskoj ostvarili su iznadprosječne rezultate u čitanju (557 bodova), što odgovara izmjerenim rezultatima i prije 10 godina u istraživanju PIRLS 2011 (553 boda). Gotovo svi učenici u Republici Hrvatskoj postižu osnovnu razinu čitalačke pismenosti (98 %), srednju razinu postiže 88 % učenika, višu njih 56 %, a naprednu 15 %.

U Hrvatskoj, kao i u većini zemalja sudionica (u 51 od 57 zemalja), djevojčice postižu bolji rezultat. U šest zemalja nema razlike, a dječaci ne postižu bolji rezultat ni u jednoj zemlji sudionici istraživanja PIRLS 2011. U Hrvatskoj se razlika rezultata prema spolu neznatno smanjila u proteklih 10 godina: 2011. godine razlika je iznosila 14 bodova, a 2021. godine 11 bodova.

Viša postignuća hrvatskih učenika u čitanju povezana su s češćim aktivnostima roditelja u ranoj dobi vezanim uz predčitalačku pismenost, s višim socioekonomskim statusom kućanstva, s većim afinitetom prema čitanju kod roditelja i učenika te s većim samopouzdanjem u čitanju kod učenika.

Međunarodni izvještaj možete preuzeti ovdje.

Poglavlje u PIRLS 2021 Enciklopediji za Republiku Hrvatsku (na engleskome jeziku) dostupno je ovdje.

Infografike pdf 2,00 MB

PIRLS 2021

Prelazak na e-ispitivanje

ePIRLS čitanje online: praćenje čitanja na internetu i istraživačkih vještina

Letak PIRLS 2021 pdf 4,33 MB