PIRLS 2021

Prednosti PIRLS-a 2021

Istraživanje PIRLS-a pruža prilike zemljama sudionicama da poboljšaju kompetencije čitanja na temelju prikupljenih podataka. Prikupljeni podaci i informacije iz upitnika koriste se kako bi se:

  • pratili trendove postignuća učenika na razini obrazovnoga sustava u međunarodnome kontekstu
  • pratili utjecaj novih ili revidiranih obrazovnih politika
  • prepoznali nedostatci obrazovnoga sustava i potaknula kurikularna reforma
  • poboljšalo poučavanje i učenje čitanja na temelju analiza i podataka
  • provela sadržajno povezana istraživanja, poput istraživanja stavova o jednakosti ili ispitivanja učenika u dodatnim razredima
  • prikupili opširni kontekstualni podatci o obiteljskome i školskome ozračju

20 godina trendova postignuća u čitanju

Istraživanje PIRLS-a – Napredak u međunarodnom učenju o čitanoj pismenosti provodi se u petogodišnjim ciklusima i mjeri međunarodne trendove u čitanju pismenosti među učenicima četvrtog razreda. Čitalačka pismenost temelj je za postignuća učenika i osobni rast, a istraživanje PIRLS-a prikuplja podatke za praćenje utjecaja novih ili revidiranih obrazovnih politika.

Čitalačka pismenost ispituje se temeljem opsežnoga nacrta istraživanja koji obuhvaća temeljne svrhe čitanja – čitanje sa svrhom literarnoga doživljaja (prikupljanje i primjena informacija) i pretraživanje informacije na internetu. U nacrtu istraživanja detaljno su navedene vrste tekstova i strategije čitanja s razumijevanjem.

U petome ciklusu PIRLS 2021 sudjelovat će više od 50 zemalja, a ujedno će se obilježiti i 20 godina u praćenju trendova razvoja.

Prelazak na e-ispitivanje

Kako bi se pratili trendovi, PIRLS istraživanje je ažurirano sa svakim ciklusom ispitivanja, a za 2021. godinu usredotočeno je na prelazak na digitalni oblik. PIRLS 2021 će omogućiti ispitivanje čitanja književnih djela i informativnih tekstova u digitalnom obliku. Čitanje odlomaka tekstova i zadataka na računalu / tabletu bit će zanimljivo i vizualno privlačno studentima, a to će ih iskustvo motivirati i povećati učinkovitost provedbe. Provedba e-testova pojednostavit će prijevod i provjeru materijala za ispitivanje, unos i evaluaciju podataka, a istovremeno smanjiti troškove tiskanja i poštarine. Implementacija PIRLS-a u “e” okruženju omogućuje spajanje računala ePIRLS testovima online čitanja u simuliranom Internet okruženju koje je lansirano 2016. godine. Prema tome, Zemlje sudionice mogu provesti čitanje čitanja pismenosti PIRLS – čitanje književnih djela i informativnih tekstova, kao i ePIRLS čitanje tekstova vijesti na internetu – sve u jednom digitalnom formatu. Kao takav, sveobuhvatni PIRLS 2021 test će biti poznat kao ePIRLS.

Zemlje mogu iskoristiti prednosti novoga potpunog digitalnog PIRLS ispitivanja ili provesti PIRLS u papir-olovka obliku kao što to učinile 2016. godine.

Kao i u prethodnim ciklusima, PIRLS 2021 će nastaviti prikupljati detaljne informacije o iskustvima pismenosti studenata kod kuće iu školi:

  • upitnici o kućnome okruženju za roditelje
  • upitnici za učenike, učitelje i ravnatelje škola
  • PIRLS 2021 Enciklopedija: Obrazovne politike i kurikulum kod čitanja

ePIRLS čitanje online: praćenje čitanja na internetu i istraživačkih vještina

ePIRLS čitanje online na računalu/tabletu nadgleda koliko dobro učenici čitaju, interpretiraju i kritički promišljaju o online informacijama u okruženju koje ostavlja dojam i izgleda poput interneta. Simulacijom internetskoga preglednika, učenici provode pretraživanja, upravljaju preglednikom koristeći poveznice i kartice te čitaju tekstove i rješavaju zadatke poput školskih s povijesnim ili prirodoslovnim temama.

Pod vodstvom učiteljevoga avatara, učenik upravlja stranicama kako bi odgovorio na pitanja, objasnio odnose, interpretirao i integrirao informacije. Mrežne stranice sadrže vizualne podatke poput slika, grafova i karata, kao i upravljačke i dinamične značajke poput animacija, hyperpoveznica i skočnih prozora.

ePIRLS online čitanje uvedeno je 2016. godine, stoga zemlje koje su sudjelovale u tome ispitivanju  sada mogu dobiti podatke o trendovima nakon provedbe 2021. godine.

Letak PIRLS 2021

pdf 4,33 MB