Operativni plan

Skraćena verzija Operativnoga plana Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za razdoblje od 2017. do 2021.: