Centrom upravlja Upravno vijeće.

Poslovodni i stručni voditelj Centra je ravnatelj.

Upravno vijeće

Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Vlada Republike Hrvatske je 30. prosinca 2021. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja s danom 12. siječnja 2022.

Članovi Upravnog vijeća:

  •  dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, predsjednica
  • dr. sc. Željko Jozić, član
  • Antonija Mirosavljević, članica
  • Suzana Hitrec, članica
  • Zlatko Stić, član
  • Ivana Bašić, članica
  • Vanja Petričević, članica, predstavnica radnika

Ravnatelj

Vinko Filipović, prof.

Ustrojstvene jedinice Centra su sektori, službe i odjeli.

Sektor općih, pravnih i računovodstvenih poslova

    Služba općih poslova

        Odjel za administrativne poslove

        Odjel za izdavaštvo

        Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije

        Odjel za informacijsko-računalne poslove

   Služba pravnih i računovodstvenih poslova

        Odjel za pravne poslove

        Odjel za računovodstvene poslove

Sektor za istraživanje i vrednovanje

    Služba za provedbu i organizaciju državne mature

        Odjel za predmetne koordinatore

        Odjel za organizaciju državne mature

    Služba za istraživanje i razvoj

        Odjel za nacionalne ispite

        Odjel za istraživanje

    Služba za međunarodno vrednovanje obrazovanja