Centrom upravlja Upravno vijeće.

Poslovodni i stručni voditelj Centra je ravnatelj.

Upravno vijeće

Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Vlada Republike Hrvatske je 30. prosinca 2021. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja s danom 12. siječnja 2022.

Članovi Upravnog vijeća:

  •  dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, predsjednica
  • dr. sc. Željko Jozić, član
  • Antonija Mirosavljević, članica
  • Suzana Hitrec, članica
  • Zlatko Stić, član
  • Ivana Bašić, članica
  • Vanja Petričević, članica, predstavnica radnika

Ravnatelj

Vinko Filipović, prof.

Ustrojstvene jedinice Centra su sektori, službe i odjeli.

I. Sektor općih, pravnih i računovodstvenih poslova

Služba općih poslova

Odjel za administrativne poslove

Odjel za izdavaštvo – voditeljica odjela Biljana Vranković,  biljana.vrankovic@ncvvo.hr

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije – voditeljica odjela Kolumbina Korpar, kolumbina.korpar@ncvvo.hr

Odjel za informacijsko-računalne poslove

Služba pravnih i računovodstvenih poslova

Odjel za pravne poslove

Odjel za računovodstvene poslove

II. Sektor za istraživanje i vrednovanje – voditeljica sektora Tihana Šimunić, tihana.simunic@ncvvo.hr

Služba za provedbu i organizaciju državne mature – voditeljica službe Ira Tretinjak, ira.tretinjak@ncvvo.hr

Odjel za predmetne koordinatore

Odjel za organizaciju državne mature – voditelj odjela Matija Batur, matija.batur@ncvvo.hr

Služba za istraživanje i razvoj

Odjel za nacionalne ispite – voditeljica odjela Draženka Kovačević, drazenka.kovacevic@ncvvo.hr

Odjel za istraživanje – voditeljica odjela Natalija Ćurković, natalija.curkovic@ncvvo.hr

Služba za međunarodno vrednovanje obrazovanja – voditeljica službe Ana Markočić Dekanić, ana.dekanic@ncvvo.hr