Centrom upravlja Upravno vijeće.

Centar ima ravnatelja.

Ustrojbene jedinice Centra su službe i odjeli. Ustrojeni odjeli i službe osiguravaju učinkovito i kvalitetno djelovanje Centra.

Upravno vijeće

Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Vlada Republike Hrvatske je 30. prosinca 2021. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja s danom 12. siječnja 2022.

Članovi Upravnog vijeća:

  • dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, predsjednica
  • dr. sc. Željko Jozić, član
  • Antonija Mirosavljević, članica
  • Suzana Hitrec, članica
  • Zlatko Stić, član
  • Ivana Bašić, članica

Ravnatelj

Vinko Filipović, prof.

Telefon: +385 1 4501 800
e-mail: ured.ravnatelja@ncvvo.hr
e-mail: ncvvo@ncvvo.hr

Odjeli

Istraživačko-razvojni odjel se bavi istraživanjima u području edukacijskih mjerenja, razvojem i konstrukcijom testova. Zapošljava stručnjake specijalizirane u području psihometrije (psihologe, matematičare, statističare, itd.).

Informacijsko-računalni odjel bavi se vođenjem baze podataka i evidencija, obradom podataka, razvojem programske podrške za statističke i psihometrijske analize te sustavom zaštite baza podataka.

Odjel za izdavaštvo obavlja poslove vezane uz pripremu i tiskanje povjerljivih ispitnih materijala, objavljuje ispitne kataloge i priručnike kojima se nastavnicima i učenicima pomaže pri pripremanju ispita te objavljuje relevantne informacije o djelovanju Centra.

Odjel za organizaciju i provođenje ispita osigurava distribuciju testova u ispitne centre u kojima se provode ispiti. Rad ovog odjela uključuje i komunikaciju s ispitnim koordinatorima i školskim ispitnim povjerenstvima, ustroj mreže ispitivača i ocjenjivača, učitavanje ispitnih materijala optičkim čitačima i pripremu baza podataka za statističke analize.

Odjel za svjedodžbe i kvalifikacije nakon provjere rezultata ispita izdaje potvrdu o položenim ispitima, svjedodžbu ili diplomu.

Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja bavi se analizom rezultata testiranja i ispitivanja i na temelju toga predlaže konkretne postupke za otklanjanje nedostataka i unaprjeđivanje kvalitete rada škola. Ima savjetodavnu ulogu i tijesno surađuje sa školama, potiče njihovo samovrednovanje i razvojne planove. Po potrebi surađuje sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama.

Službe

Služba općih poslova i odnosa s javnošću osigurava pravnu, stručnu i administrativnu potporu Centru i predstavljanju aktivnosti Centra u javnosti.

Financijska služba obavlja poslove i zadatke povezane s financijskim poslovanjem Centra.

Služba osiguranja tajnosti podataka vrši fizičku zaštitu prostora Centra i održava sustav za potpunu zaštitu tajnosti svih dokumenata i podataka nužnu za regularno odvijanje svih djelatnosti Centra.