Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koje se nalazi na adresi https://www.ncvvo.hr/.

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište https://www.ncvvo.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • dio slika ima tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • dio slika nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pojedine .pdf datoteke nisu pristupačne za čitače ekrane jer su nastale skeniranjem tiskanih dokumenata
  • dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova Izjava ažurirana je dana 09. travnja 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja će redovito ažurirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@ncvvo.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.