NCVVO Plavi Logo

U organizaciji Matematičkog društva “Istra” 11. i 12. studenoga 2021. godine u online okruženju održan je 12. stručno-metodički skup na kojemu je ravnatelj Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović održao pozivno predavanje o nacionalnim ispitima u osnovnoj školi i probnim ispitima državne mature u srednjoj školi.

U izlaganju, koje je pratilo više od 900 prijavljenih sudionika, učitelja razredne nastave, učitelja i nastavnika matematike ravnatelj Centra informirao je sudioike skupa o projektu nacionalnih ispita koji će se ove školske godine provesti u 81 osnovnoj školi. Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Tako će se od 2. do 6. svibnja 2022. godine provesti nacionalni ispiti za učenike osmog razreda iz sljedećih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Biologija, Fizika i Kemija. Od 10. do 12. listopada 2022. godine provest će se nacionalni ispiti za učenike petog razreda iz Hrvatskog jezika, Matematike te Prirode i društva (učenici koji su ove školske godine upisali četvrti razred). Ispiti se temelje na ishodima i nastavnim sadržajimarema kojima se učenici obrazuju. Učenici koji će pristupiti nacionalnim ispitima dobit će povratnu informaciju o svome postignuću iskazanu brojem bodova i pripadajućim opisom razine postignuća koju su ostvarili, a škole će također dobiti povratnu informaciju o postignućima svojih učenika te o prosječnom rezultatu učenika svoje škole u odnosu na nacionalni prosjek. Ravnatelj je naglasio da rezultati nacionalnih ispita neće utjecati na završne ocjene i na bodovanje pri upisu u srednju školu.

Ravnatelj Centra u drugom je dijelu izlaganja govorio o probnim ispitima državne mature koji će se provoditi od 15. ožujka do 15. travnja 2022. godine, a pisat će ih učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola (u petogodišnjim srednjim školama učenici četvrtog i petog razreda). Cilj je probnih ispita državne mature upoznavanje učenika sa sadržajem i strukturom ispita koji se temelje na novim predmetnim kurikulumima. Centar će školama do 14. ožujka 2022. godine za ovogodišnje maturante dostaviti tiskane ispitne materijale iz sljedećih predmeta: Hrvatski jezik (osnovna i viša razina), Matematika (osnovna i viša razina), Engleski jezik / Njemački jezik (osnovna i viša razina), a za učenike koji se školuju na jeziku nacionalne manjine i probne ispite iz materinskoga jezika. Tiskane ispitne materijale Centar će dostaviti i za učenike trećeg razreda (četvrtog razreda u petogodišnjim strukovnim programima) iz Hrvatskoga jezika i Matematike. Probni ispiti iz ostalih predmeta bit će dostupni školama u elektroničkom obliku u mapama ispitnih koordinatora. Organizacija probnih ispita državne mature u potpunosti je u nadležnosti škola, a Centar će školama pravovremeno dostaviti detaljne upute za njihovu provedbu te će nakon završetka provedbe Centar upitnicima ispitati mišljenje svih dionika o provedenim probnim ispitima.