NCVVO Plavi Logo

Poštovani pristupnici,

obraćamo vam se zbog vaših upita o promjenama polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. kako bismo vam pomogli u polaganju ispita.

Ispiti državne mature i ispitni katalozi izrađuju se prema važećim nastavnim planovima i programima. S obzirom na višednevni štrajk nastavnika, cjelokupni obrazovni sustav morao se prilagoditi izvanrednoj situaciji. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja trudio se pronaći najbolje rješenje na temelju termina nadoknade nastave koje su predložile škole.

Pojedini pristupnici žalili su se na sadržaj ispita jer smatraju da je potrebno izbaciti neke sadržaje četvrtoga razreda. Moramo naglasiti da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ne može utjecati na ishode nastavnoga procesa niti je za njih odgovoran.

Pojedini pristupnici nezadovoljni su promjenama u kalendaru polaganja ispita državne mature, ali kalendar mora zadovoljiti sve uvjete pripreme, provedbe i ocjenjivanja ispita.

Ispit iz Hrvatskoga jezika sastoji se od dviju ispitnih cjelina (Književnost i jezik i Školski esej).

U ispitu iz Hrvatskoga jezika na objema razinama (i višoj i osnovnoj) možete ostvariti ukupno 120 bodova (Književnost i jezik – 80 bodova, Školski esej – 40 bodova).

Iako ove školske godine nije propisan minimalan rezultat koji pristupnik mora ostvariti u školskome eseju, nužno je pristupiti obama dijelovima ispita iz Hrvatskoga jezika kako bi ga pristupnik položio. Dobar rezultat u ispitnoj cjelini Književnost i jezik može nadoknaditi i najlošiji rezultat u ispitnoj cjelini Školski esej. Svaki bod ostvaren u školskome eseju povećava ukupan rezultat i omogućuje dobivanje veće ocjene.

Da biste položili ispit iz Hrvatskoga jezika, morate pristupiti i prvome i drugome dijelu ispita!

Slobodno nam se obratite ako imate pitanja na koja ne možete pronaći odgovor u objavljenome ispitnom katalogu

Želimo vam puno uspjeha u ovogodišnjim ispitima državne mature!