Danas, 30. studenoga 2012. u 12.00 sati, objavljeni su konačni rezultati ispita državne mature u zimskome roku školske godine 2011./2012.
Svjedodžbe o državnoj maturi učenici, koji su položili državnu maturu u ovome roku, mogu preuzeti u svojim školama od 3. prosinca 2012. na način da se jave ispitnome koordinatoru.
Kandidati iz ustanova za obrazovanje odraslih svjedodžbe mogu preuzeti u ustanovama u kojima su završili obrazovanje od 5. prosinca 2012.