Danas je započela provedba ispita devete državne mature. Ispite je prijavilo 35 881 pristupnik.
Svim pristupnicima ispitima državne mature želimo uspješno polaganje ispita.