Od 31. ožujka do 7. travnja 2009. proveden je prvi dio ispita (pisanje školskoga sastavka – eseja) iz Hrvatskoga jezika, stranih jezika i materinskih jezika nacionalnih manjina na probnoj državnoj maturi.
Prijavilo se svih 12 673 učenika gimnazijskih programa i 20 754 učenika (ili 95%) trećih razreda četverogodišnjih strukovnih škola.
Ispitima je pristupilo preko 97% učenika.

Od 21. do 29. travnja učenici su polagali ispite izbornoga dijela probne državne mature (Sociologija, Informatika, Biologija, Logika, Povijest, Politika i gospodarstvo, Psihologija, Fizika, Glazbena umjetnost, Kemija, Likovna umjetnost, Etika, Vjeronauk, Geografija i Filozofija).

Učenici gimnazija prijavili su polaganje 62 029 ispita, što je u prosjeku 4.89 po učeniku
(3 obvezna i 1.89 izbornih), a učenici strukovnih škola 81 350 ispita, što je prosječno 3.92 po učeniku (3 obvezna i 0.92 izbornih).

Od 19. do 22. svibnja 2009. provodi se drugi dio ispita (pismeni ispit znanja) iz Hrvatskoga jezika, stranih jezika i materinskih jezika nacionalnih manjina te ispita iz Matematike, Grčkoga jezika i Latinskoga jezika.