Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) posjetilo je 11. listopada 2017. godine 15 savjetnika i savjetnica iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije u sklopu studijske posjete Hrvatskoj. Za delegaciju iz Zavoda pripremljen je program koji je trajao od 9:00 do 13:30 sati, u kojem su sudjelovali djelatnici Centra, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Nakon upoznavanja svih prisutnih, načelnica dr. sc. Biljana Vranković pozdravila je u ime ravnateljice Centra prisutne te ukratko predstavila Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i njegovu ulogu u odgojno-obrazovnome sustavu RH. Zatim su slijedila izlaganja vezana uz Cjelovitu kurikularnu reformu u Hrvatskoj: doc. dr. sc. Ružica Vuk s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu govorila je o konceptu i dosadašnjoj provedbi Cjelovite kurikularne reforme, nakon čega je Natalija Gjeri Robić, dipl. pov. i arh. iz Centra predstavila Okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja koji je rađen u sklopu reforme. Potom su slijedila izlaganja vezana uz strukovno obrazovanje: Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing. iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održala je prezentaciju o novim strukovnim kurikulumima na osnovi HKO metodologije, postupku odobravanja udžbenika i  pripremi nastavnika za nove obrazovne paradigme i strukovne sadržaje nakon čega je Matija Batur, mag. paed. iz Centra govorio o vanjskome vrednovanju eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma.

Tijekom i nakon svih izlaganja razvila se zanimljiva i plodna rasprava te razmjena iskustva o načinu izrade općeobrazovnih i strukovnih kurikuluma te o vrednovanju ishoda učenja, ali i postupka primjene kurikuluma u škole. Svi sudionici izrazili su zadovoljstvo razmjenom iskustava te naglasili mogućnosti buduće suradnje između obrazovnih institucija Republike Hrvatske i Republike Srbije.