Ispite državne mature prijavilo gotovo 40 tisuća kandidata.

U nedjelju, 31. siječnja točno u ponoć, zaključene su prijave za polaganje ispita državne mature. Polaganje ispita državne mature prijavilo je ukupno gotovo 40 tisuća kandidata.

Među kandidatima koji su putem Nacionalnog informacijskog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISPVU – http://www.postani-student.hr) do zadanog roka potvrdili svoju prijavu najviše je maturanata četverogodišnjih strukovnih škola, njih čak 19461, odnosno 92% od ukupnog broja maturanata četverogodišnjih strukovnih škola.

Drugi po brojnosti su maturanti gimnazija – njih je prijavu potvrdilo preko 99%, odnosno 12668 od ukupno 12738 evidentiranih u e-matici.

Na koncu, za polaganje ispita državne mature prijavilo se i 7831 ostalih kandidata. Među njima, najveći je broj onih koji su maturirali ranijih godina u Hrvatskoj – njih 5943 – dok su preostalih 1888 kandidati koji svoje školovanje završavaju ili su već završili u inozemstvu. Od ukupnog broja prijavljenih, broj onih kandidata čija je prijava već zaključena na temelju dostavljene dokumentacije do nedjelje u ponoć iznosi 4380, a očekuje se kako će taj broj u konačnici, kada pristigne sva dokumentacija poslana poštom do zadanog roka, narasti na preko 5 tisuća.

Kandidati su ukupno prijavili 168370 ispita. Ispit državne mature kojega je prijavilo najviše kandidata – njih čak 27568 – je ispit iz Matematike na osnovnoj (B) razini. Slijede ispit iz Hrvatskog jezika na višoj (A) razini s 23354 prijava, ispit iz Engleskog na višoj (A) i osnovnoj razini s 17466 odnosno 16298 prijava, ispit iz Hrvatskog na osnovnoj (B) razini s 14987 prijava te ispit iz Matematike na višoj razini s 10766 prijava.

Od ispita iz izbornih predmeta, najviše je prijava za Fiziku (10377), Politiku i gospodarstvo (10081) i Biologiju (8836). Najmanje prijava – tek jedna jedina – pristiglo je za polaganje Španjolskog jezika na osnovnoj (B) razini.

Polaganje ispita državne mature započinje ispitima iz izbornih predmeta Psihologije i Informatike, koji će se održati 19. veljače. Polaganje ispita iz obveznih predmeta započinje u drugoj polovici ožujka. Tako će 16. ožujka biti održano pisanje eseja iz materinskog jezika za učenike koji školovanje pohađaju na jezicima nacionalnih manjina (srpski, mađarski, talijanski i češki), dok će 17. ožujka biti održano pisanje eseja iz Hrvatskog jezika.