2. sastanak regionalnih stručnjaka za osiguranje kvalitete u organizaciji ERI SEE-a i uz potporu KulturKontakt Austria održan je u Zagrebu 8. studenoga 2017. godine. Domaćin je bio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Inicijativa ERI SEE pridonosi razvoju ljudskog kapitala, vršnjačkom učenju, razmjeni politika i prakse u području općeg obrazovanja (posebice u pogledu osiguranja kvalitete), strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja (modernizacija strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja i učenja kroz rad) i visokoga obrazovanja (priznavanje kvalifikacija).

Svrha sastanka bila je okupiti regionalne stručnjake iz područja osiguranja kvalitete (iz centara i agencija koji se bave različitim aspektima osiguranja kvalitete, ovisno o nacionalnim specifičnostima i kontekstu) te raspraviti postojeće i potencijalne mehanizme unutarnjeg osiguranja kvalitete koji reguliraju visoke profesionalne standarde i integritet u radu centara, agencija i zavoda te vode računa o transparentnosti i kvaliteti njihovih aktivnosti. Predstavljen je model IT sustava koji može pomoći institucijama u obavljanju njihovih zadataka u različitim aspektima osiguranja kvalitete, a raspravljalo se i o budućim regionalnim aktivnostima na zadovoljstvo svih sudionika.

Agenda pdf 511,13 kB
Sudionici skupa pdf 454,33 kB