Objavom preostala 32 kurikularna dokumenta, zajedno s 20 dokumenata objavljenih 16. veljače, završena je prva dionica Cjelovite kurikularne reforme. 

U toj je dionici zadatak preko 50 radnih skupina bio osmišljavanje i izrada prijedloga nacionalnih kurikuluma za pojedine razine i vrste obrazovanja, dokumenata područja kurikuluma te kurikuluma međupredmetnih tema, a izrađen je i krovni kurikularni dokument – Okvir nacionalnog kurikuluma.

Preostalih ​29 dokumenata predmetnih kurikuluma i 3 okvira – Okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, Okvir za prilagodbu i poticanje iskustava učenja te vrednovanje postignuća učenika s teškoćama i Okvir za poticanje iskustava učenja te vrednovanja postignuća darovitih učenika, objavljeno je 29. veljače 2016. godine na mrežnim stranicama i putem društvenih kanala Cjelovite kurikularne reforme te na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Svim dokumentima moguće je pristupiti na stranici:
www.kurikulum.hr/kurikularni-dokumenti