IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća) u Astani, Kazahstan, od 9.-12. listopada 2018. godine održalo je 59. sjednicu Opće skupštine.

Opća skupština (General Assembly) središnje je tijelo odlučivanja u IEA-i i sastaje se jednom godišnje. Čine ju predstavnici zemalja članica koje imenuje IEA i koji predstavljaju obrazovna istraživanja, politiku i interese zemlje iz koje dolaze. Na 59. sjednici predstavljeni su aktualni projekti koje provodi IEA i njezin cjelokupni godišnji rad. Članovima su predstavljena su izvješća o različitim aspektima rada organizacije uključujući aktualne i naredne cikluse  istraživanja, status članstva i financija.

Predstavnik Republike Hrvatske u ovome tijelu je Ines Elezović, viša stručna savjetnica u Odjelu za promicanje kvalitete obrazovanja iz Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Naime, jedna je od temeljnih djelatnosti Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja da „organizira provođenje međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju“ te „surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama“.

Na 59. sjednici Opće skupštine IEA-a okupili su se predstavnici iz više od 60 zemalja punopravnih članica koje surađuju s IEA-om. Predstavnici zemalja u dvije su radionice razmijenili iskustva o diseminaciji rezultata istraživanja IEA-e i sagledali njihov utjecaj na nacionalne obrazovne sustave.

Najvažnije teme 59. IEA Opće skupštine bile su izvještaji o aktivnostima u projektima ICILS 2018., TIMSS 2019., PIRLS 2021. i ICCS 2022. Predstavljena je dugoročna strategija razvoja IEA-e, izdavačka djelatnost u protekloj godini, aktivnosti povezane s obilježavanjem 60 godina djelovanja organizacije, problematizirana je nova GDPR politika za zemlje Europske unije kao i izvještavanje o rezultatima IEA istraživanja u pojedinim zemljama-sudionicama.

Održani su izbori za upražnjena mjesta u Izvršnom odboru kao i izbori za predsjednika IEA Opće skupštine s obzirom da je mandat dosadašnje predsjednice, Anne-Berit Kavli, uskoro završen. Za novog  predsjednika je odabran Thierry Rocher, a tu će funkciju preuzeti u veljači 2019. godine.

Link na info o skupštini: https://www.iea.nl/59th-iea-general-assembly-meeting