ALTE (engl. The Association of Language Testers in Europe) vodeća je stručna udruga koja okuplja organizacije i profesionalce koji se bave razvojem i primjenom jezičnih testova. ALTE je osnovan 1989. na Sveučilište u Cambridgeu u suradnji sa Sveučilištem u Salamanki u Španjolskoj. Temeljni su ciljevi ALTE-a promicanje standardiziranih certifikata o znanju jezika, razvijanje jasno prepoznatljivih razina postignuća i osiguravanja kvalitete u izradi i primjeni jezičnih testova.

Ti se ciljevi ALTE-a sažeti u njihovoj krilatici uspostavljanje standarda, podupiranje raznolikosti. (engl. setting standards, sustaining diversity).
Otvorene europske granice sve više omogućavaju i potiču ekonomske, obrazovne i sezonske međunarodne migracije. U posljednje vrijeme Europa suočena i s prisilnim migracijama s Bliskog Istoka i sjevera Afrike. Sve te migracije pridonose jezičnoj raznolikosti koja je velika vrijednost u kulturološkom i društvenom smislu, ali se istodobno javlja praktična potreba za jezičnom integracijom, a time i za ujednačenim certifikatima o poznavanju jezika.

Standardizacijom jezičnoga testiranja nastoji se osigurati da svi koji se koriste rezultatima jezičnih testova, kao što su primjerice, poslodavci, obrazovne ustanove i useljeničke vlasti u različitim europskim državama, dobiju jasnu informaciju o jezičnom znanju pojedinca. Nadalje standardizacija se temelji na ujednačenom i koherentnom konceptualnom okvir na temelju kojega će jezično znanje i jezični certifikati različitih jezika biti usporedivi.  Djelovanje ALTE-a usmjereno je na razvoj i osiguravanje kvalitete svih postupaka u razvoju i primjeni jezičnih testova u Europi. ALTE je razvio svoj okvir kvalitete za razvoj i primjenu jezičnih testova. Punopravnim članicama ALTE-a mogu biti samo one institucije koje su zadovoljile standarde kvalitete koje propisuje ALTE.

Punopravni članice ALTE-a predstavljaju 26 jezika koji se govore u Europi, uključujući i jezike s malim brojem izvornih govornika kao što su baskijski, irski, velški ili primjerice slovenski. ALTE promiče višejezičnost u svim svojim aktivnostima; na seminarima, na konferencijama i publikacijama. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pridruženi je član ALTE-a, ali je jedan od njegovih ciljeva u suradnji s ALTE-om jest priprema da se vrednuje jedan od jezičnih ispita koje razvoja i provodi Centar.

U području višejezičnosti ALTE intenzivno surađuje s Vijećem Europe i Europskom komisijom i aktivni je član projekta Polioglotti4.eu koji praktično promiče europsku politiku višejezičnosti i integracije.

Uz ALTE, u Europi djeluju i ostale stručne udruge koje promiču standarde u jezičnom testiranju: Europska udruga za jezično testiranje i ispitivanje, kao što je primjerice EALTA (engl. European Association for Language Testing and Assessmsnt ).

 U sklopu ALTE-a djeluje nekoliko manjih skupina, SIG-ova (engl. special interest group, SIG), koje se bave podrobnije bave pojedinim temama u području testiranja jezika kao što je, primjerice, skupina za okvir za kvalitetu, skupina za migracije i skupina za razradu CEFR-a. ALTE dva puta na godinu organizira konferencije u sklopu kojih se održavaju radionice, sastanci SIG-ova i plenarna predavanja istaknutih stručnjaka u području jezičnoga testiranja.

Ove je godine polugodišnja konferencija, 48. po redu, održana na Sveučilištu u Stockholmu u travnju, a tema je Svrha i korisnost jezičnoga testiranja.

http://www.alte.org/attachments/pdfs/files/programme_alte_stockholm_for_alte_08_02_16_latest_0qdd5.pdf

Iduća konferencija održat će se u studenom na Sveučilištu Jyväskylä u Helsinkiju, a tema je Tehnologija u jezičnom testiranju.

http://www.alte.org/events

Svake tri godine ALTE organizira velike međunarodne znanstvene konferencije na kojima se okupljanju vrhunski svjetski stručnjaci u testiranju jezika. U svibnju 2017. održat će šesta ALTE-ova međunarodna konferencija na Sveučilištu u Bolognji.

http://www.alte.org/news_posts/view/55

ALTE-ov svoj stručni rad iznosi na svojoj internetskoj stranici na kojoj se nalaze poveznice na događanje, projekte i stručne materijale koji se odnose na ispitivanje jezika koje mogu biti korisne za sve ustanove i pojedince koji se na bilo koji način bave poučavanjem i ispitivanjem jezika, razvojem testova i mjerenjima u obrazovanju.

http://www.alte.org/