13. rujna 2017. godine u Nacionalnome centru za vanjsko obrazovanja održan je sastanak na temu Analiza provedbe pilot-projekta (provedba ispita državne mature s malim brojem pristupnika u jednoj školi za učenike više škola u okolici). Sastanku su prisustvovali Maja Jukić, ravnateljica, Zlatko Zadelj, Mirjana Smoljić, Martina Golubić  (NCVVO), Branimir Mihalinec, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Biljana Pavelić, Sindikat Preporod, Miroslav Smuđ, Elektrostrojarska škola Varaždin, Fabijan Ipša, Medicinska škola Varždin, Marko Zrna, Prva gimnazija Varaždin, Ivana Pintarić, Prva gimnazija Varaždin, Dario Miočić, KING ICT, Tomislav Rajnović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Katica Kalogjera Novak, Gospodarska škola Varaždin, Renata Mađarić, Gospodarska škola Varaždin, Aleksandra Schill, Strojarska i prometna škola, Zvonimir Lončar, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin i Željko Željko Simić, Srednja strukovna škola Varaždin.

Svrha sastanka bila je analiza provedenog pilot-projekta s ciljem iznošenja prednosti i nedostataka kako bi se sljedeće provedbe istoga tipa provele još kvalitetnije i kako bi se potencijalne poteškoće svele na minimum. Svi prisutni pozdravili su provedbu pilot-projekta u kojem vide mogućnost da se racionalnije pristupi provedbi ispita državne mature, posebno izbornih predmeta s malim brojem pristupnika.

Prednosti provedbe pilot-projekta (provedba ispita državne mature s malim brojem pristupnika u jednoj školi za učenike više škola u okolici) jesu reduciranje resursa te oslobađanje pritiska pojedinih škola.

Svi prisutni pohvalili su provedbu pilot-projekta i pokazali veliki interes da se on nastavi te da se s vremenom primijeni i na izborne predmete s većim brojem pristupnika. Škole zainteresirane za ovakav tip provedbe izbornih predmeta bi potpisale ugovor o formiranju ispitnih centara u kojima bi se na razini godine provodili izborni predmeti. Kako bi se održala razina sigurnosti sustav će se doraditi na način da može pratiti formiranje takvih centara. Ovakav tip provedbe provodio bi se isključivo na dobrovoljnoj razini, a s ciljem racionalizacije financijskih i ljudskih resursa.