Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je dana 27. lipnja 2013. godine, na prigodnoj svečanosti organiziranoj u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu natječaja Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za provedbu projekta Development of the national qualification standard for teachers as a basis for the implementation of a teacher licensing system / Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja učitelja.
 
Centar kao nositelj, navedeni projekt provodi u suradnji s četiri partnerske institucije – Institutom za društvena istraživanja iz Zagreba, Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Osnovnom školom Pučišća sa Brača i Poljoprivrednom školom u Zagrebu.
 
Opći cilj projekta je, doprinijeti razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira izradom nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje. Specifični ciljevi projekta su razvoj standarda kvalifikacije za učitelje kao skup kompetencija određenih razina, obujma, profila i kvalitete, kao podloga u procesu uvođenja licenciranja te određivanje ishoda učenja kojima će se dokazati primjenjivost standarda kvalifikacije u postupku licenciranja. 
 
Provedba projekta započinje krajem kolovoza 2013. godine, a trajat će 18 mjeseci.