Pristupnici

 • Kako ću znati kada trebam izvršiti plaćanje ispita državne mature?
  Nakon prijave ispita državne mature pojavljuje se cijena naknade za polaganje ispita državne mature. Podatci za uplatu dostupni su pristupnicimana stranici u sustavu na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
 • Do kada moram uplatiti ispite državne mature?
  Rok za plaćanje ispita državne mature objavljen je za svaku školsku godinu na Postani-student.hr. Uplata do toga datuma mora biti evidentirana. Morate voditi računa o vremenu potrebnom za knjiženje uplaćenih iznosa. Uplati može trebati i do dva dana od datuma plaćanja da se evidentira u sustavu. Za uplatu iz inozemstva potrebno je i do 7 radnih dana.
 • Što ako ne uplatim ispite do određenog roka plaćanja?
  Ukoliko uplatu/zaduženje ne izvršite do propisanog roka uplata prijavljenih ispita neće biti evidentirana u sustavu te nećete ostvariti pravo polaganja prijavljenih ispita.
 • Što ako uplata nije evidentirana u sustavu?
  Ako uplata nije evidentirana, sustav odjavljuje prijavljeni, neplaćeni ispit, a pristupnik na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita.
 • Obveznik sam plaćanja ispita, međutim nisam podmirio/la zaduženje do predviđenoga roka. Mogu li naknadno podmiriti zaduženje?
  Na žalost nije moguće naknadno podmiriti zaduženje. Ukoliko niste podmirili svoje obveze, prijavljeni ispiti biti će automatski odjavljeni i nećete moći pristupiti polaganju ispita državne mature.
 • Može li za mene druga osoba uplatiti ispit?
  Podatci za uplatu osobni su i za uplatu se ne mogu upotrijebiti podatci druge osobe. Poziv na broj odobrenja jedinstven je i generiran za svaku osobu. Podatke za uplatu pristupnik treba pažljivo prepisati sa svoje stranice.
 • Ako je roditelj za mene uplatio ispite a iz opravdanih razloga nisam pristupio/la pisanju ispita, mogu li dobiti povrat uplaćenih sredstava na svoje ime?
  Ne, povrat uplaćenih novčanih sredstava isplaćuje se osobi koja je uplatila ispite. U zahtjevu koji je potrebno ispuniti ne možete navesti svoje ime kao uplatitelja niti svoj broj računa.
 • U kojem slučaju imam pravo na povrat uplaćenih sredstava?
  Ako ste uplatili prijavljene ispite državne mature za ljetni rok, a u zadanome roku ste odjavili ispit/ispite ili ispitu/ispitima niste pristupili iz opravdanih razloga, ostvarujete pravo na prijenos uplaćenih sredstava za drugi rok.
 • Koji su opravdani razlozi nepristupanja pisanju ispita?
  Opravdani razlozi nepristupanja ispitu a kako bi ostvarili pravo na povrat uplaćenih novčanih sredstava mogu biti: teži zdravstveni problemi u razdoblju provedbe ispita, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća, drugi opravdani razlozi.
 • Uplatio/la sam pet ispita, a za upis na odabrani fakultet trebao sam položiti samo četiri. Peti prijavljeni ispit odjavio/la sam u roku. Hoće li mi višak uplaćenih novaca biti vraćen?
  Da, ukoliko ste uplatiti više novaca nego je potrebno, možete zatražiti povrat viška uplaćenih novčanih sredstava.
 • Ako ispitu nisam pristupio/la iz opravdanih razloga kome se trebam obratiti za povrat uplaćenih sredstava?
  Povrat uplaćenih sredstava možete ostvariti do kraja kalendarske godine. Za povrat uplaćenih sredstava potrebno je obratiti se putem e-pošte: uplata.dm@ncvvo.hr s osobnim podatcima (ime i prezime, OIB, broj mobilnog telefona). Povrat uplaćenih sredstava nije moguće izvršiti za prethodnu kalendarsku godinu.
 • Što ako mi je od prošle godine ostalo zaduženje za plaćanje ispita, a ove godine sam prijavio/la drugi ispit i za taj izvršio/la uplatu?
  Ukoliko je zaduženje u sustavu ostalo od prošle godine ne možete platiti samo ispit koji ste prijavili ove godine. Sustav će automatski izvršiti najprije uplatu prošlogodišnjeg zaduženja.
 • Ako sam uplaćene ispite na vrijeme odjavio/la, mogu li prenijeti uplaćena sredstva za jesenski rok?
  Ako je pristupnik uplatio prijavljene ispite državne mature za prvi rok, a u zadanome roku je odjavio ispit/ispite ili ispitu/ispitima nije pristupio iz opravdanih razloga, ostvaruje pravo na prijenos uplaćenih sredstava za drugi rok. Prijenos uplaćenih sredstava nije moguće izvršiti za narednu kalendarsku godinu.