Redovni učenici

 • Na ljetnome roku nisam položio/la ispit iz Matematike. Moram li na jesenskome roku platiti ispit?
  Redovni učenici koji na ljetnome roku nisu ostvarili pozitivan rezultat jednog ili više ispita državne mature, imaju mogućnost besplatnoga polaganja ispita državne mature na jesenskome roku.
 • Na ljetnome roku sam položio/la ispit iz Matematike, međutim htio/htjela bih popraviti ocjenu. Moram li na jesenskome roku platiti ispit?
  Učenici koji radi ostvarivanja boljeg rezultata na ispitu ponovo prijavljuju već položene ispite u istoj ili sljedećoj kalendarskog godini, obveznici su plaćanja za novo polaganje ispita. Zaduženje će ti biti vidljivo na poveznici Moji podatci – Zaduženja i uplate.
 • Prošle školske godine u svojoj gimnaziji nisam položio/la jedan ispit obveznog dijela državne mature. Moram li ove godine platiti ispit?
  Ove godine si obveznik plaćanja prijavljenih ispita državne mature. Podatci za uplatu naknade polaganja prijavljenih ispita državne mature nalaze se na tvojoj stranici pod poveznicom Moji podatci – zaduženja i uplate.
 • Polažem ispite državne mature u školi i obveznik sam plaćanja ispita. Kako i do kada moram platiti ispite?
  Nastalo zaduženje vidljivo je na tvojoj stranici pod poveznicom Moji podatci – Zaduženja i uplate. O roku uplate biti ćeš obaviješten na naslovnici mrežne stranice www.postani-student.hr, kao i putem SMS poruke pet i dva radna dana prije isteka roka uplate.
 • Polažem ispite državne mature u školi i obveznik sam plaćanja ispita, međutim nisam podmirio/la zaduženje do predviđenoga roka. Mogu li naknadno podmiriti zaduženje?
  Na žalost nije moguće naknadno podmiriti zaduženje. Ukoliko nisi podmirio/la svoje obveze, prijavljeni ispiti biti će automatski odjavljeni i nećeš moći pristupiti polaganju ispita državne mature.
 • Polažem ispite državne mature u školi i obveznik sam plaćana ispita, ispit je plaćen ali ispitu nisam pristupio iz opravdanog razloga (bolest). Mogu li ostvariti povrat uplaćenih sredstava?
  Povrat uplaćenih sredstava možeš ostvariti do kraja kalendarske godine. Za povrat uplaćenih sredstava potrebno je obratiti se putem e-pošte uplata.dm@ncvvo.hr s osobnim podatcima (ime i prezime, OIB, broj mobilnog telefona).