Pristupnici

 • Što je Prijavnica?
  Prijavnica je dokument koji dostavljaju pristupnici koji završavaju ili su završili četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u školskoj godini 2020./2021. u sustavu obrazovanja odraslih u RH i pristupnici koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu.
 • Kako ću u sustavu pronaći Prijavnicu?
  Nakon registracije trebate upisati ocjene koje ste ostvarili kroz srednjoškolsko obrazovanje na poveznici Moji podatci/Ocjene. Nakon toga trebate odabrati ispite koje želite polagati na poveznici Moj odabir. Odabir ispita zaključati ćete unosom TAN-a, a tada će se na dnu stranice pojaviti link Prijavnica.
 • Što trebam napraviti s Prijavnicom?
  Prijavnicu trebate ispisati iz sustava, vlastoručno je potpisati i poslati preporučenom poštom na adresu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Prijavnicu možete poslati zajedno s ostalim potrebnim dokumentima.
 • Što trebam napraviti ako sam potvrdio odabir ispita, ali ga želim promijeniti?
  Trebate nam se obratiti na e-adresu: drzavna.matura@ncvvo.hr
 •  i navesti osobne podatke (ime i prezime i OIB) ili nazvati na broj telefona 01 4501 899 kako bismo Vam “otključali” prijavu da možete napraviti izmjene. Nakon toga trebate ponovo potvrditi odabir ispita državne mature. “Otključavanje” je moguće do zadnjega dana prijava ispita državne mature. Nakon toga roka nismo u mogućnosti otključati Vaš odabir.
 • Kako ću znati gdje pišem ispite?
  Nakon odabira ispita na Vašoj stranici na poveznici Postavke trebate odabrati mjesto pisanja ispita iz padajućega izbornika.
 • Trebam li ponovo polagati ispite državne mature ako sam ih već polagao?
  Ne trebate ih ponovo polagati ako ste zadovoljni ostvarenim rezultatima i ako imate zadovoljene uvjete za prijavu željenog/željenih studijskoga/studijskih programa. Možete polagati samo ispite koji Vam trebaju radi upisa na željeni fakultet ili ako želite popraviti neki rezultat.
 • Što trebam napraviti ako pri polaganju ispita državne mature trebam prilagodbu ispitne tehnologije?
  Ako Vam je potrebna prilagodba ispitne tehnologije, za sve informacije obratite nam se na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.
 • Za sva ostala pitanja:
  Sva ostala pitanja možete poslati na e-adrese: drzavna.matura@ncvvo.hr,  dokumenti.dm@ncvvo.hr ili prilagodba.dm@ncvvo.hr ili možete nazvati na broj telefona 01 4501 899.