Pristupnici

 • Ponovo sam polagao ispit državne mature na istoj razini, ali sam ostvario lošiji rezultat. Može li mi se uvažiti prošlogodišnji bolji rezultat?
  Koji se rezultat pri ponovnomu polaganju državne mature uzima u obzir, moguće je provjeriti na mrežnoj stranici www.studij.hr na poveznici Sve o prijavama / Bodovanje za upis na studijske programe / Bodovanje ispita državne mature.
 • Kako mogu podnijeti prigovor ako sam dobio rezultate ispita državne mature i smatram da sam zakinut za dva boda u 5. i 13. zadatku?
  Prigovor na ocjenu u ispitu upisujete na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori. Prigovor je potrebno podnijeti najkasnije 48 sati od privremene objave rezultata.
 • Gdje ću vidjeti odgovor na prigovor koji sam podnio na dodijeljene bodove u ispitu?
  Prigovor i odgovor na prigovor možete vidjeti na Vašoj stranici na poveznici Moji prigovori.
 • Mogu li tražiti da se moj prigovor ponovo razmotri ako je odbijen i ako smatram da je neosnovano odbijen?
  Ukoliko niste zadovoljni odlukom Centra, možete u roku jednoga dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra Povjerenstvu za praćenje državne mature Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povjerenstvo za praćenje državne mature donosi odluku u roku od dva dana od dana zaprimanja prigovora.
 • Za sva ostala pitanja:
  Sva ostala pitanja možete poslati na e-adrese: drzavna.matura@ncvvo.hr ili možete nazvati na broj telefona 01 4501 899.