Pristupnici

 • Ponovo sam polagao ispit državne mature na istoj razini, ali sam ostvario lošiji rezultat. Može li mi se uvažiti prošlogodišnji bolji rezultat?
  Pristupniku koji je u više navrata polagao ispite državne mature bodovi će se izračunavati na temelju najboljega rezultata koji je postigao u posljednjoj kalendarskoj godini polaganja. Koji se rezultat pri ponovnomu polaganju državne mature uzima u obzir, moguće je provjeriti na mrežnoj stranici www.studij.hr na poveznici Sve o prijavama / Bodovanje za upis na studijske programe / Bodovanje ispita državne mature.
 • Kako mogu podnijeti prigovor ako sam dobio rezultate ispita državne mature i smatram da sam zakinut za dva boda u 5. i 13. zadatku?
  Prigovor na ocjenu u ispitu upisujete na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori. Prigovor je potrebno podnijeti najkasnije 48 sati od privremene objave rezultata.
 • Gdje ću vidjeti odgovor na prigovor koji sam podnio na dodijeljene bodove u ispitu?
  Prigovor i odgovor na prigovor možete vidjeti na Vašoj stranici na poveznici Moji prigovori.
 • Mogu li tražiti da se moj prigovor ponovo razmotri ako je odbijen i ako smatram da je neosnovano odbijen?
  Ukoliko niste zadovoljni odlukom Centra, možete u roku jednoga dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra Povjerenstvu za praćenje državne mature Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povjerenstvo za praćenje državne mature donosi odluku u roku od dva dana od dana zaprimanja prigovora.
 • Za sva ostala pitanja:
  Sva ostala pitanja možete poslati na e-adrese: drzavna.matura@ncvvo.hr ili možete nazvati na broj telefona 01 4501 899.