Redovni učenici

 • Gdje mogu vidjeti rezultate ispita državne mature?
  Privremeni i konačni rezultati ispita državne mature dostupni su nakon objave na mrežnoj stranici www.postani-student.hr na poveznici Moji rezultati.
 • Koji je bodovni prag za ispit iz Matematike?
  Bodovni pragovi za sve ispite državne mature pa tako i Matematiku objavljeni su na mrežnoj stranici Centra www.ncvvo.hr na poveznici Državna matura /Provedeni ispiti. Bodovni pragovi donose se za svaku školsku godinu i vrijede u ljetnome i jesenskome roku.
 • Ako nisam ostvario pozitivan rezultat u ispitu iz Hrvatskoga jezika na višoj razini, jesam li položio osnovnu razinu?
  Ako učenik dobije nedovoljan (1) iz ispita više (A) razine, to nije položio ispit osnovne (B) razine. Ne postoji mogućnost preračunavanja bodova ispita više razine za prolaz ispita osnovne razine. Ispit ili ispite koje nisi položio možeš polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova, a tada možeš pri prijavi ispita birati i drugu razinu ispita.
 • Kako mogu podnijeti prigovor ako sam dobio rezultate ispita državne mature i smatram da sam zakinut za dva boda u 5. i 13. zadatku?
  Prigovor na ocjenu u ispitu podnosiš preko ispitnog koordinatora školskomu ispitnom povjerenstvu u školi. Prigovor je potrebno podnijeti najkasnije 48 sati od privremene objave rezultata.
 • Gdje ću vidjeti odgovor na prigovor nakon što ga podnesem preko ispitnoga koordinatora školskomu ispitnom povjerenstvu?
  Prigovor i odgovor na prigovor možeš vidjeti na tvojoj stranici na poveznici Moji prigovori.
 • Mogu li tražiti da se moj prigovor ponovo razmotri ako je odbijen i ako smatram da je neosnovano odbijen?
  Ako nisi zadovoljan odlukom Centra, možeš u roku jednoga dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra Povjerenstvu za praćenje državne mature Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povjerenstvo za praćenje državne mature donosi odluku u roku od dva dana od dana zaprimanja prigovora.
 • Za sva ostala pitanja:
  Sva ostala pitanja možeš poslati na e-adrese: info.centar@ncvvo.hr, ncvvo@ncvvo.hr ili press@ncvvo.hr ili možeš nazvati na broj telefona 01 4501 899.