Redovni učenici

 • Gdje mogu vidjeti rezultate ispita državne mature?
  Privremeni i konačni rezultati ispita državne mature dostupni su nakon objave na mrežnoj stranici www.postani-student.hr na poveznici Moji rezultati.
 • Koji je bodovni prag za ispit iz Matematike?
  Bodovni pragovi za sve ispite državne mature pa tako i Matematiku objavljeni su na mrežnoj stranici Centra www.ncvvo.hr na poveznici Državna matura /Provedeni ispiti. Bodovni pragovi donose se za svaku školsku godinu i vrijede u ljetnome i jesenskome roku.
 • Kako mogu podnijeti prigovor ako sam dobio rezultate ispita državne mature i smatram da sam zakinut za dva boda u 5. i 13. zadatku?
  Prigovor na ocjenu u ispitu podnosiš preko ispitnog koordinatora školskomu ispitnom povjerenstvu u školi. Prigovor je potrebno podnijeti najkasnije 48 sati od privremene objave rezultata.
 • Gdje ću vidjeti odgovor na prigovor nakon što ga podnesem preko ispitnoga koordinatora školskomu ispitnom povjerenstvu?
  Prigovor i odgovor na prigovor možeš vidjeti na tvojoj stranici na poveznici Moji prigovori.
 • Mogu li tražiti da se moj prigovor ponovo razmotri ako je odbijen i ako smatram da je neosnovano odbijen?
  Ako nisi zadovoljan odlukom Centra, možeš u roku jednoga dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra Povjerenstvu za praćenje državne mature Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povjerenstvo za praćenje državne mature donosi odluku u roku od dva dana od dana zaprimanja prigovora.
 • Za sva ostala pitanja:
  Sva ostala pitanja možeš poslati na e-adrese: drzavna.matura@ncvvo.hr ili možeš nazvati na broj telefona 01 4501 899.