Pristupnici

 • Kada i gdje mogu preuzeti svoju potvrdu o položenim ispitima državne mature?
  Potvrdu o položenim ispitima možete preuzeti nakon svakoga roka od datuma utvrđenoga kalendarom. Možete preuzeti potvrdu na dan preuzimanja potvrda prema obavijesti na našoj stranici ili kasnije na našoj adresi ili možete zatražiti slanje poštom na način opisan u obavijesti.
 • Može li netko drugi preuzeti moju potvrdu?
  Potvrdu može preuzeti i netko drugi, ali uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.
 • Gdje ću dobiti potvrdu za studentski dom ili stipendiju?
  Potvrdu za studentski dom ili stipendiju možete dobiti kod nas. Potvrdu je potrebno pisanim putem zatražiti na e- adresi: dokumenti.dm@ncvvo.hr i navesti svrhu izdavanja potvrde . Potvrda može sadržavati rezultate izražene u obliku ocjena ili postotaka/bodova.
 • Original svjedodžbe predao sam na fakultet i trebam duplikat za upis drugoga fakulteta (ili neki drugi razlog). Kako mogu doći do duplikata?
  Ako već imate original svjedodžbe, ne možemo izdati duplikat. Možete napraviti preslike originala u onoliko primjeraka koliko Vam je potrebno i ovjeriti ih kod javnog bilježnika.
 • Kako mogu dobiti duplikat svjedodžbe/potvrde ako ih izgubim?
  Trebate oglasiti gubitak dokumenta u Narodnim Novinama, popuniti naš zahtjev i uplatiti upravnu pristojbu. Upit trebate poslati na e-adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr nakon čega ćete dobiti detaljnu uputu što trebate napraviti.
 • Ove godine sam popravljao jednu ocjenu, mogu li sada dobiti svjedodžbu/potvrdu sa boljom ocjenom?
  Na svakom roku državne mature dobiva se posebna potvrda s ocjenama ostvarenim na tome roku. Ocjene se ne mogu spajati na taj način.
 • Za sva ostala pitanja:
  Sva ostala pitanja možete poslati na e-poštu: dokumenti.dm@ncvvo.hr ili možete nazvati na broj telefona 01 4501 860.