Pristupnici

 • Kako se radi verifikacija osobnih podataka i ocjena?
  Nakon zaprimanja dokumentacije radi se verifikacija dokumenata. Na poveznici Moji podatci /Zaprimljeni dokumenti možete provjeriti jesu li zaprimljeni dokumenti. Također, možete provjeriti je li dokumentacija valjana, a ako nije, biti će naveden razlog te je potrebno dostaviti valjanu dokumentaciju.
 • Kako ću znati kada pošaljem dokumente jesu li zaprimljeni i kada će biti verificirani?
  Dokumenti se verificiraju prema redoslijedu primitka. Trebate provjeriti svojoj stranici jesu li dokumenti zaprimljeni i valjani.
 • Mogu li dokumente poslati e-poštom?
  Ne smijete dokumente poslati e-poštom, već trebate ovjerene preslike dokumenata poslati poštom na adresu: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb, s naznakom “Dokumenti DM“.
 • Koje dokumente trebam dostaviti?
  Trebate poslati sve ovjerene preslike svjedodžba svih četiriju razreda srednje škole, završnu svjedodžbu i prijavnicu kada potvrdite prijavljene ispite.
 • Koje dokumente trebam poslati ako sam išao na prekvalifikaciju?
  Trebate poslati sve ovjerene preslike svih svjedodžba trogodišnje ili četverogodišnje završene škole, ovjerene preslike svjedodžba s razlikovnim ocjenama, te ostale preslike svjedodžba naknadno završene škole i prijavnicu.
 • Što ako je dokument zaprimljen, a nije valjan?
  To najčešće znači da poslana preslika dokumenta nije ovjerena kod javnog bilježnika, no može biti i neki drugi razlog pa trebate poslati upit na e-adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr
 • Do kada trebam poslati dokumente?
  Dokumente trebate poslati najkasnije do toga datuma koji je označen u kalendaru kao rok za slanje dokumenata. Dokumenti koji su poslani kasnije, neće se uvažiti.
 • Što trebam napraviti ako sam e-poštom dobio poruku da mi nedostaje dokument, a poslao sam sve potrebno?
  Poruka je automatska i pojavljuje se kada označimo da su dokumenti zaprimljeni. Kada dobijete poruku da neki dokument nedostaje, provjerite na svojoj stranici o čemu se radi. Dokument koji nedostaje trebate poslati prema rokovima kalendara.
 • Mogu li dobiti natrag dokumente koje sam poslao prije nekoliko godina jer mi sada trebaju?
  Dokumente koje ste poslali u svrhu prijave ispita državne mature Centar ne vraća.
 • Gdje trebam upisati ocjene?
  Ocjene sa svojih svjedodžba trebate upisati na svojoj stranici na poveznici Moji podatci/Ocjene odabirom razreda i predmeta, trebate odabrati status predmeta (obvezni ili izborni), upisati ocjene i zatim ih pohraniti.
 • Pristupnik sam iz Bosne i Hercegovine i neke predmete ne mogu odabrati, kako ću upisati premete i ocjene?
  Ako predmeta nema na popisu, trebate odabrati “Predmet izvan RH”, potražiti predmet iz padajućeg izbornika pa upisati ocjenu.
 • Verificirani su mi dokumenti i ocjene iz privih triju razreda ali ne mogu upisati ocjene 4.razreda. Kako mogu riješiti problem?
  Ako ne možete samostalno upisati ocjene 4.razreda, upisati ćemo ih kada zaprimimo ovjerenu presliku Vaše svjedodžbe.
 • Na svojoj stranici, na poveznici “Moj raspored” nemam adresu mjesta pisanja ispita. O čemu se radi?
  Ako pet dana prije pisanja ispita nema adrese mjesta pisanja ispita, znači da nisu verificirane ocjene 4.razreda ili niste na vrijeme uplatili ispite (ako ste obveznik plaćanja ispita). To znači da niste do propisanoga roka ispunili svoje obveze i ne možete pristupiti pisanju ispita državne mature.
 • Za sva ostala pitanja:
  Sva ostala pitanja možete poslati na e-adresu: dokumenti.dm@ncvvo.hr, ili možete nazvati na broj telefona 01 4501 860 i 01 4501 806